• For første gang på flere år får skolene i Bergen tilført penger, viser byrådets forslag til budsjett for 2006. Men det trengs mange titalls millioner kroner mer for å gi elevene forsvarlig inneklima og doer som ikke stinker.

For at alle elever i Bergen skal ha skikkelige doer og dusjer på skolen, trengs investeringer på 24 millioner kroner.

De neste tre årene foreslår byrådet å gi skolene knappe 20 prosent av denne summen: 4,6 millioner kroner.

Men i en kommune som har tappet skolen for over 150 millioner kroner de siste årene, er en styrking av budsjettet med 21 millioner faktisk et lyspunkt.

— Pilen går oppover

— Tiden for kutt er over. Gradvis skal vi tilføre skolene mer penger, sier Hans-Carl Tveit (V), byråd for oppvekst.

Byrådets mål er å fortsette å styrke skolesektoren i årene fremover, sier Tveit. Skolebyråden tror skolene skal klare å gjennomføre skolereformen Kunnskapsløftet på en god måte. Lese- og skriveopplæring på første trinn er allerede gjennomført i Bergen fra i høst. Det blir fokus på basisfagene matematikk og engelsk, og lærerne skal få etter- og videreutdanning, sier Tveit.

Ny barneskole i Sædalen til 70 millioner kroner og nytt ungdomstrinn i Rådal til 128 millioner kroner skal bygges og ferdigstilles til skoleåret 2008/2009.

Urolige lærere

— Det var jo umulig å gå lenger ned, da hadde vi jo gått gjennom gulvet, svarer Dag Utle, Utdanningsforbundets leder i Bergen, på skolebyrådens kommentar om at pilen nå peker oppover.

Lærerne er spesielt bekymret for de mange skolene som sårt trenger vedlikehold. I tillegg til store investeringer i toaletter og dusjer, trengs ytterligere 45 millioner kroner for å bedre inneklimaet i bergensskolen, viser en statusrapport fra kommunen. 18 skoler i Bergen har ikke godkjent inneklima.

Byrådet foreslår å bruke 13 millioner frem til 2009.

— Vi må ta de mest presserende prosjektene, sier Tveit, som lover en gjennomgang av behovene ved bergensskolene.

50 elever per do

Liland skole i Blomsterdalen har fått stempelet «inneklima ikke godkjent» Rundt 50 SFO-elever deler ett do. Ventilasjonsanlegget fungerer dårlig, og lager i tillegg så mye støy i flere klasserom at det gjør det problematisk å undervise skikkelig. Ett arbeidsrom for lærerne holder heller ikke mål.

— Vi har egentlig en gammel og nydelig trebygning, men malingen flasser av og henger i laser. Det er under enhver kritikk, sier inspektør Arne Hjortland.

Han kunne gjerne ønsket seg flere av de 13 millionene som bergensskolen har fått på deling.

— Men vi har fått ny skoleplass, da. Den er nyasfaltert og rene dansegulvet, sier Hjortland.

Alle forandringene i skolen med nye læreplaner og nye arbeidsformer gjør at mange skoler må bygges om og utvides i årene fremover. Et forsiktig anslag antyder at 100 millioner kroner vil være nødvendig for å oppgradere skolene i Bergen til en rimelig standard.

Byrådets forslag til budsjett foreslår å gi 30 millioner kroner frem til 2009.