De kommende to årene settes det av to millioner kroner til ulike forebyggende arbeid i bydelene.

På Strax-huset etableres et dagtilbud og helsetilbud som skal gi de mest utslåtte og syke rusmisbrukerne bedre helsetjenester. Kommunen får et økt ansvar for utdeling og kontroll av metadon og subutex.

Til dette settes av to millioner kroner. Et eget helsestasjonstilbud for gravide rusmisbrukere skal etableres i perioden.

I tillegg settes det av 0,4 millioner kroner til varmestue for prostituerte, 1,5 millioner kroner til et miljø— og aktivitetstilbud for rusmisbrukere, 1,5 millioner kroner til et lavterskel arbeidstilbud, mens Frelsesarmeens Hospits er tilgodesett med 3 millioner kroner.