— Bergen skal bli en grønnere by igjen, forsikrer byråd Lisbeth Iversen (KrF). Etter drastiske kutt i budsjettet for to år siden har hun lenge kjempet for mer midler til byens parker. Nå øyner hun lys i tunnelen.

Samarbeid om vedlikehold

Grønn etat sikres mer midler, samtidig skal etatens midler brukes på en bedre måte. Samarbeid med velforeninger om vedlikehold i enkelte av byens parker har vist seg vellykket. Ved å utvide dette og finne nye og spennende løsninger, tror Lisbeth Iversen det skal bli mulig å få til mer.

Mange har sukket over forfallet i byens parker. Av byens nærmere 750 anlegg er det bare den grønne aksen i Bergen sentrum fra Teateret til Byparken og biblioteket som har fått fullt vedlikehold. 315 anlegg har hatt nedgradert vedlikehold, 225 anlegg er nedprioritert og 200 anlegg helt tatt ut av drift.

-Ved å øke driftsmidlene med to millioner kroner i 2006, skal vi få det penere også i bydelene, forsikrer Lisbeth Iversen. Hun er særlig glad for samarbeid med velforeninger, borettslag og andre som er opptatt av grønne nærmiljø. Her ser hun store muligheter i fremtiden.

Langt igjen

Bergen brukte årlig 30 millioner kroner på parkdrift før. Midlene ble beskåret med 10 millioner kroner fra 2004. Når to millioner kroner kommer på plass igjen i 2006, betyr det mye, men her er fortsatt langt igjen før parkene i bydelene kan bringes tilbake til gammel standard i sommerhalvåret. Siden 2004 er det også kommet nye parker til som krever driftsmidler.

Komité for byutvikling vil nøye følge utviklingen i parker og grøntanlegg i tiden fremover. Komitémedlem Arne Jacobsen (Ap) peker på at parkene er en del av kulturbildet i Bergen. Han frykter en utvikling der parkene ikke kan benyttes fordi gresset er for høyt.

Lungebetennelse

Nygårdsparken virker oppløst i kantene, skrev Lotte Schønfelder i sommer. Hun mente parken bar preg av virusangrep på broer og i asfalten og hadde pådratt seg lungebetennelse. Med litt ekstra pleie og omsorg øynet hun likevel håp for pasienten.

Det er litt av denne ekstra hjelpen som nå kommer. En million kroner av investeringsbudsjettet skal benyttes i Nygårdsparken neste år. Lisbeth Iversen opplyser at det særlig er kanter, stier og gjerder som i første omgang skal settes i stand.

— Nygårdsparken ligger også inne i vår søknad til EU om å ruste opp området fra Løvstakken via Damsgård til Nygårdshøyden, opplyser Lisbeth Iversen. Med gangbro over Damsgårdsundet blir det mulig å gå fra den nye turveien Løvstien til Nygårdsparken. Dermed får også Nygårdsparken større verdi.

Også nye parker og grøntanlegg skal utvikles i Bergen. Lisbeth Iversen jobber med å få på plass en million kroner i planmidler til dette neste år. Hun er optimistisk og tror det skal lykkes.