Etter at det Granefeltet er koplet til Osebergrørledningen, blir det nå skipet ut vesentlig mer olje fra anlegget i Øygarden.

Terminalsjef Gunnar Gundersen sier til Kystradioen at og et halvt års tid vil det bli utskipet omtrent 500 tusen fat olje per døgn fra Stura. Granefeltet utgjør alene 215 tusen fat olje.

I fjor kom det 267 tankskip til Stura. Dette er en økning på 57 anløp i forhold til 2002, men likevel 100 skip mindre enn da Osebergfeltet hadde topproduksjon i slutten av 90-årene.