Det er spesielt på Studentsenteret og Realfagbygget at narkomane skaper uhygge, skriver Studvest.

Renholdsbetjentene har påpekt problemene overfor ledelsen ved driftstjenesten. De mener at stengte dører og strengere adgangskontroll kan være en løsning for å bedre situasjonen.