Innvendingene fra Hordaland fylkeskommune føyer seg inn i rekken av protester mot den storstilte hyttebyggingen som er planlagt på Kvamskogen. I dag er det ca. 1800 hytter på Kvamskogen. Nye reguleringsplaner åpner for minst 350 flere hytter og nye vinterbrøytede veier i terrenget.

Til departementet

Å fremme innsigelse betyr at hytteplanene havner i Miljøverndepartementet. Dersom da ikke Kvam herad bøyer av og retter seg etter innvendingene. Fylkesmannen har tidligere fremmet innsigelse mot to av planene.

De tre planene som fylkeskommunen nå setter helt eller delvis bom for, er Eikedalen, Aarhus i Mødalen og Furedalen.

Det nye hyttefeltet i Eikedalen ligger i et område som ifølge kommuneplanen skal være friområde. Å åpne for hyttebygging her krever derfor ny kommuneplan, hevder Jan Per Styve, direktør for regional utvikling.

Strir mot friluftsinteresser

I Furedalen strekker det nye hyttefeltet seg så høyt i fjellsiden at det berører friområdet, innvender fylkeskommunen. Utbyggingen er i strid med allmenne friluftsinteresser og landskapsestetikk, heter det i uttalelsen.

Aarhus-feltet i Mødalen sperrer mulighetene for å gå turer i det populære dalføret. Det er litt av grunnlaget for at fylkeskommunen nå fremmer innsigelse, også mot denne planen.

Ordfører Martin Vik (Sp) sier i en kommentar til BT at de nye innsigelsene understreker behovet for å holde et møte mellom planutvalget i Kvam, fylkesmannen og fylkeskommunen.