Os kommune får kritikk fra Fylkesmannen for sine planer om en utfylling ved Mobergsneset for å gi plass til et stort boligkompleks.

Det såkalte Os Sjøfront-prosjektet har vært omstridt i Os, og en meningsmåling viste for to uker siden at flertallet av innbyggerne er skeptiske utbyggingen.

Nå mener Fylkesmannen at deler av planforslaget er i strid med nasjonale og regionale føringer. Oselva er et vernet vassdrag, og Fylkesmannen krever at det blir utredet hva utfyllingen vil bety for strømforhold, fiske, friluftsliv og biologisk mangfold i elven.

Fylkesmannens innsigelse betyr at Os kommune må gå i forhandlinger for å få godkjent reguleringsplanen. Dersom de ikke kommer til enighet, må saken til Miljøverndepartementet.

Os Sjøfront skal inneholde 200-250 leiligheter, som skal etableres på to kunstige øyer på vestsiden av havnen. En ny molo fra Mobergsneset er også planlagt, samt en båthavn for 200 båter og 3000-5000 kvadratmeter butikker, restauranter og kontorer. Kanaler mellom blokkene skulle gjøre Os til <

Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) har lansert utbyggingen som en del av hans plan om å gjøre Osøyro mer byaktig. Utbyggere skal være Stor-Bergen boligbyggelag og Profier.