I helgen får fylkesårsmøtet i Hordaland KrF et mistillitsforslag mot justisministeren på bordet, melder Dagen.

— Dette er svært dramatisk for menneskene dette gjelder, sier lokallagsleder Stian Lavik til avisen.

Han står bak en resolusjon om mistillit til justisminister Anders Anundsen (FrP) som han vil at fylkesårsmøtet i Hordaland KrF skal vedta i helgen.

«Anundsens manglende politiske handlekraft er en katastrofe for de barna det gjelder», heter det i resolusjonen.

Mangler respekt

Onsdag kveld har resolusjonskomiteen hatt et forberedende møte. De har kommet opp med et alternativt forslag til resolusjonen fra Lavik. I den skriver de at tilliten mellom Stortinget og regjeringen er blitt satt på en alvorlig prøvelse i forbindelse med regjeringens behandling av denne saken.

De mener regjeringen og justisminister Anders Anundsen har opptrådt med manglende respekt for den asylavtalen som regjeringen inngikk med støttepartiene KrF og Venstre.

«Dette har ført til stor uro ut over hele landet med svekkettillit til Regjeringen både i denne saken og generelt».

De påpeker også at regjeringens behandling har ført til stor skade, ved at uskyldige barn er blitt utsatt for traumatiske oppevelser.

Bør vurderes på nytt

«680 barn ble sendt ut av landet i fjor. 80 haddevært her mer enn fire år. Dette er ikke bare høye tall, men en stor gruppe barnog enkeltskjebner», står det i forslaget.

De skriver også at de forventer at regjeringen retter opp skadene som er påført asylbarna.

«Sakene til de utsendte asylbarna må tas opp på nytt, og hensynet tilbarns beste må veie tungt», slår resolusjonskomiteen fast.