— Bedre lønn er det viktigste tiltaket for å rekruttere flere menn til førskolelæreryrket, sier leder Laila-Brith Josefsen i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet.

En statistikk Utdanningsforbundet har utarbeidet viser at jo mindre andel kvinner i et yrke, dess bedre lønn. Tallene er fra 1998, og viser at førskolelærerne har minst økonomisk avkastning av utdanningen sin.

Mens en førskolelærer med fire års høgskoleutdanning tjener 227 520 kroner i året (uten faste og variable tillegg), tjener en ingeniør med tre år på høgskole 266 364. 95 prosent av førskolelærerne er kvinner. Blant ingeniører er det 11 prosent kvinner.

Utdannings- og forskningsdepartementet satte nylig i gang en kampanje der målet er å få flere til å velge lærer- og førskolelæreryrket til høsten. Lærerne har de siste årene fått ett lønnsløft, og kampanjen fokuserer blant annet på at yrket er i ferd med å bli mer attraktivt både når det gjelder lønn og prestisje.