Utsmykningen, som er en gave fra garasjebygger Veidekke, ble overlevert i forrige uke.

Kunstverket er utført av billedkunstner Linda Øgaard og er plassert i tilknytning til utkjøringsområdet og passasjer til parkeringsautomater og heiser til Klosteret/Neptun.

Verket består av 12 ellipser og 1 sirkel, hvorav tre i aluminium og 10 i pleksiglass. Ellipsene er oppspent i tynne wire, men svever ellers fritt i rommet.

Motivene er bearbeidelser av fotomateriale med motiver blant annet fra anleggets konstruksjon slik det er nå og fra stadier underveis i byggeprosessen.

Material— og formvalget har en letthet som er ment å stå i kontrast til det massive og tunge uttrykket som anlegget har. Fargene står også i kontrast til betongen og asfalten.

Kunstverket har vid utstrekning og kan oppleves på ulikt vis ved utgang/utkjørsel fra alle parkeringsplanene.

Klostergarsjen