Kontraktene er inngått uten at det har vært utlyst anbudskonkurranse.

— Det er uheldig at vi har kommet i denne situasjonen. Men vi grep fatt i dette så snart vi ble klar over det, sier byråd Øistein Christoffersen (Frp).

Saken dukket opp da Bergen Parkering KF ble delt i en etat og et AS. Byrådsavdelingen til Christoffersen skulle da ta over byggansvaret for parkeringsanleggene. Det gjaldt også det kommende parkeringsanlegget under Skansedammen.

Flere avtaler

Da byrådsavdelingen gikk gjennom kontraktene som er inngått for byggingen fant de problemer med følgende leverandører:

Larsen og Solheim AS

Kalve landskapsarkitekter

I saken står det følgende om kontrakten med Larsen og Solheim AS:

«Konklusjon er at gjeldende kontrakt/samarbeid må avbestilles fordi de er i strid med regelverket om offentlige anskaffelser, og at resterende arbeider som følge av dette må utlyses på nytt i tråd med regelverket».

Kontrakten med Kalve landskapsarkitekter viser seg å ikke være signert av kommunen, men det er bevist at de har gjennomført og fått betalt for arbeid. Kalve landskapsarkitekter skulle opparbeide parkanlegget rundt det nye parkeringshuset.

Starte om igjen

Kontraktene er inngått tilbake i 2002, da parkeringsanlegget ble vedtatt bygget. Siden den gang har saken stått i bero på grunn av konflikten som oppsto rundt fredningen av Skansedammen. Å finne frem til kontrakter og avtaler fra den gang var ikke enkelt for byrådsavdelingen.

— Det var noe problematisk å fremskaffe dokumentasjon for det som skjedde for så lang tid tilbake. Flere har sluttet siden den gangen. Men resultatet blir at vi nullifiserer de avtalene som var og lyser ut på nytt, sier Christoffersen.

— Hvor mye er dette verdt?

— Skulle vi sluttført dette prosjektet ville det vært opp mot totalt 50 millioner kroner.

— Hvor mye har kommunen brukt på disse avtalene som ikke var lyst ut på anbud?

— Det er brukt rundt to millioner kroner.

Byråden presiserer at det foreløpig kun er gjort arbeid med prosjekteringen av anlegget

Christoffersen håper parkeringsanlegget ikke blir mye forsinket.

— Vi vil gjøre det vi kan for å unngå forsinkelser. Vi må terminere disse avtalene, men mye av materiellet kan vi benytte i en anbudskonkurranse.

Når byggingen av Skansedammen parkeringsanlegg kan komme i gang er usikkert.

— Vi må avvente utløpet av fristene og deretter gjennomføre nye forhandlinger, sier Christoffersen, som sier de ikke kommer til å forfølge denne saken videre.

— Det er selvfølgelig alvorlig dette. Men det er fra 2002, helt tilbake til da Arbeiderpartiet satt med makten, lenge før vi overtok på byrådssiden.

Vil ikke kommentere

Larsen og Solheim AS ønsker ikke kommentere situasjonen.

Terje Kalve i Kalve Landskapsarkitekter sier firmaet har vært involvert i arbeidet fordi de vant en konkurranse da prosjektet startet. Han vet ikke hva som skjer videre.

— Vi er i dialog med kommunen.