Rundt omkring i landet har fylkeslag i Venstre hatt årsmøter gjennom helgen. Reaksjonene mot justisministeren er sterke. I Rogaland vedtok de følgende tekst:

«Det er Stortinget sin oppgave å fremme og vedta mistillitsforslag. Det er Rogaland Venstre sin rett å uttrykke at vi ikke har tillit til at justisministeren har tatt avtalen med Venstre/KrF og asylbarnsakene på alvor».Den samme teksten ble vedtatt på Troms Venstre sitt fylkesårsmøte. Fylkesleder Irene Dahl sier asylbarnsaken er veldig viktig for partiet.

— Den endringen som skulle skje er ikke blitt gjennomført i praksis. Det har justisministeren ansvar for.

- Vurder samarbeid

Dahl sier hun forventer at stortingsgruppen tar signalene de sender på alvor, og foretar sin vurdering med dette i bakhodet.

Også i KrF er det gjennomført flere årsmøter i helgen. Fylkesleder Ingunn Ulfsten i Akershus KrF sier de ikke kom med noen offisiell uttalelse.

— Men i debatten tok mange spesifikt opp denne saken. Innleggene er veldig tydelige på at man lurer på hva som har skjedd mellom høsten 2013, da KrF inngikk avtalen med regjeringen og Venstre, og frem til forskriften kom i desember 2014, sier Ulfsten.Hun sier at mange på møtet uttrykte bekymring over at det er Frp som fremdeles sitter med hånden på rattet i asylpolitikken.

— Det kom tydelig frem at alle kortene må på bordet i denne saken. Dersom det er begått avtalebrudd så oppfordrer man stortingsgruppen og sentralstyret til å vurdere hele samarbeidet.

Ikke imponert

Under fredagens høring i Stortinget om de lengeværende asylbarna, kom det frem at politiet aldri fikk med seg regjeringens signaler om ikke å prioritere denne gruppen for tvangsutsendelser.

Det er det stikk motsatte av hva Anundsen har hevdet i mange måneder. I løpet av høringen kom det også frem at justisministeren aldri tok seg bry med å sjekke nedover i systemet om hvorvidt hele

asylavtalen som regjeringen inngikk med Venstre og KrF ble etterlevd.

Venstres nestleder, Terje Breivik, er ikke imponert.

— Det er et tankekors at han som øverste ansvarlige politiker for en avtale, som er grunnlaget for at det er en regjering og at han sitter som justisminister i den, ikke bruker mer energi på å sjekke at signalene hans følges opp.

Klar mistillit

I Hordaland startet og avsluttet fylkesleder Geir Kjell Andersland med å slå fast at han ikke har tillit til Anundsen etter fredagens høring, noe som ifølge Andersland resulterte i spontan og stor applaus fra møtet.

— Uten at vi har fattet en resolusjon, så har Hordaland Venstre gitt sin tilslutning til det jeg sa. Jeg oppfatter at Hordaland Venstre stiller seg bak dette.

Gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i Stavanger er ikke i tvil om styrken i uttalelsen fra fylkeslagets årsmøte.

— Det er klar mistillit mot justisministeren i resolusjonsteksten: Vi har gått akkurat så langt vi kan gå. Vi har kommet med et soleklart råd til Venstres stortingsgruppe.

Nestleder Breivik sier han har forstått budskapet. Han er ikke overrasket over sinnet som kommer frem på årsmøtene.

— Det er ikke tvil om at for grasroten i partiet så er denne asylavtalen svært viktig. Dette er viktige signaler som vi skal ta med oss til stortingsgruppen når vi skal gjøre våre vurderinger.

KRITISK: Irene Dahl, fylkesleder i Troms Venstre, retter sterk kritikk mot justisminister Anders Anundsens behandling av asylbarnsaken.
Venstre