— For at kommunene skal kunne tilby like gode tjenester i framtiden som i dag, må de løse oppgavene på nye måter, sier Navarsete.

Hun påpeker at kommunen vil få mange flere innbyggere de kommende årene, blant dem mange flere eldre.

— Vi blir nødt til å tenke nytt, og bedre enn i dag, og vi er nødt til å tenke smartere.

På landsmøtet legger kommunalministeren derfor frem en strategi med flere tiltak som skal hjelpe kommunene til å finne nye og kreative løsninger på utfordringene sine.

Skal lære innovasjon

Blant tilakene finner man:

  • En ny nettløsning på regjeringen.no som viser hvordan demografi og arbeidskraftbehov er for hver enkelt kommune og hvordan den forventes å utvikle seg fremover.
  • Et eget kompetansesenter for innovasjonsprosjekter kommer til å bli opprettet.
  • Et nytt innovasjonsstudium opprettes hvor ansatte i kommunesektoren kan lære om innovasjonsprosesser og hvordan de kan planlegge og gjennomføre innovasjonsprosjekt. Det skal starte opp i løpet av neste år.
  • Regjeringen instruerer Fylkesmannen til å prioritere innovasjonsprosjekt innenfor sin pott på 100 millioner som i dag går til fornyings- og utviklingstiltak i kommunene. Pengene skal gå til innovasjonsprosjekt som kan skape bedre tjenester og gjøre hverdagen enklere for folk i kommunene.
  • Vi veit at utfordringane varierar mellom ulike typar kommunar og på tvers av regionar. Det er derfor viktig at den einskilde kommune gjer ting på sin måte. Eg trur likevel kommunane har mykje å lære av kvarandre, seier Navarsete i en melding.

Må prioritere annerledes

Hun oppfordrer kommunene til å samarbeide best mulig med frivillige organisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner for at innovasonsprosjektene skal bli mest mulig vellykket.

Les hele meldingen her.

I meldingen står det som man ser ovenfor at Fylkesmannen skal prioritere innovasjonsprosjekter innenfor den eksisterende rammen på 100 millioner.

— Hva skal Fylkesmannen evt. prioritere bort?

— Det vil bli en vridning av de midlene som ligger der i dag. Men dette er slik vi skriver det når vi legger frem noe utenfor budsjettet. Det kan godt tenkes at vi styrker fylkesmannens budsjetter når vi legger frem nye budsjett, svarer Navarsete.