Og ikke bare den. Det skal anlegges en ca. 400 meter lang grøft som strekker seg gjennom Alle Helgens gate, Småstrandgaten og så svinger ned Torgallmenningen til Strandkaien.

Dette betyr at det skal graves på den strekningen i Bergen sentrum som har den aller tetteste kollektivtrafikken.

Trøsten får være at alle dem som kan tenkes å ha noe å putte i den grøften stiller opp med det de har av kabler og rør.

Så får vi håpe at det bare blir med denne ene gravingen. Arbeidene starter mandag 2. september og skal være avsluttet 31. desember.

Fjernvarme

Ikke uventet er det fjernvarmen, også her, som skal frem til sine nye kunder i Bergen sentrum.

— Vi henvendte oss da til alle de instanser som kunne tenkes å ha noe å legge ned i den grøften vi skal grave, og sa ifra at nå hadde de sjansen. Da kom både Telenor, BKK Nett, Vann og avløp og BIR, sier daglig leder i BKK Varme AS, Øystein Haaland, til Bergens Tidende.

— Ikke alle disse har noe som må på plass i grøften øyeblikkelig. Men for eks. strøm- og telenettet blir sikret ved at det legges ned rør, slik at fremføring av kabler kan skje seinere uten man behøver å grave på nytt, sier Haaland.

Hensyn til Bybanen

Grunnen til at akkurat denne strekningen graves opp i høst, er hensynet til byggingen av Bybanen. Småstrandgaten og nordre enden av Torgallmenningen er eneste vei ut av byen nordover for all kollektivtrafikken. Fra nyttår starter arbeidene med Bybanen i Kaigaten. Det fører til store omlegginger for bussene. For å unngå det totale kaos, er det viktig at gravingen i Småstrandgaten og Torgallmenningen er avsluttet og alt lagt på plass igjen før det gjøres endringer i Kaigaten.

Men Haaland lover at minst to kjørefelt vil være åpne for trafikk til enhver tid også i graveperioden.

Det er likevel en kraftig innskrenking i forhold til i dag, slik at fremkommeligheten uansett reduseres.

Renere luft

Når det gjelder fjernvarmen, opplyser Øystein Håland at de har vervet Politiet som kunde. Også bankene langs graveruten skal kobles til fjernvarmen. Det betyr at bergensluften spares for enda noen tonn CO2 og forurensende gasser.

Hva tror du? Blir det komplett kaos i høst igjen?

ØYVIND ASK