I høst har vannforbruket i byen vært det laveste på 40 år.

— Vi er blitt flinkere til å spare, konstaterer direktør i Bergen vann og avløp, Magnar Sekse.

Økt forsiktighet med rennende kraner blant folk flest og omfattende utbedringer av ledningsnettet har gitt resultater. De ansvarlige for vannforsyningen i Bergen, sover godt om natten til tross for rekordtørr november. Vannstanden I Svartediket er nå bare tre meter lavere enn normalnivået.

Vann til tre måneder

  • Akkurat nå har vi vann nok til 115 dager eller ca. tre og en halv måneds normal forbruk i Bergen. Det er bra, tatt i betraktning at det har vært veldig lite tilsig i magasinene de siste to ukene, sier Sekse.

Åtte av ti bergensere sier i en brukerundersøkelse som Vann- og avløpsetaten gjennomførte tidligere i år at de har gjort en innsats for å spare på vannet etter at magasinene ble nedtappet i fjor vinter.

Halvparten av dem som var med i undersøkelsen svarte at de brukte kortere tid i dusjen, mens seks av ti lot være å vaske bilen i de tørre vintermåneden.

Tetter lekkasjer

I år er det foretatt utbedringsarbeider på ledningsnettet for mellom 100 og 120 millioner kroner. Utskiftingen er en del av et omfattende utskiftingsprogram som foregår kontinuerlig.

Etter planen skal det tettes like mye rør neste år som i år. Det er i sentrum ledningsnettet er eldst og mest utslitt. En vesentlig del av utbedringsarbeidene har derfor foregått der i år.

  • Men vi har også omfattende tettingsprosjekter i de andre bydelene. Lekke vannledninger finnes i alle bydeler, sier Sekse.
  • Vi regner med at nye rør kan føre til at forbruket synker ytterligere neste år, sier Sekse.

100 mill. liter i døgnet

Det siste månedene har forbruket ligget jevnt på ca. 100 millioner liter vann pr. døgn i Bergen. Dette er hele 30 millioner liter mindre enn i frostperioden i januar år. Da steg forbruket på grunn av frosttapping.

Nå advarer vannverkssjefen på nytt om å la vannet renne for å unngå at rørene fryser.

  • Foreløpig er det lite nedbør i sikte. Vi bør derfor unngå overforbruk for å unngå at det oppstår en vannkrise slik vi hadde det i februar og mars i år.
  • I stedet for å la kranene renne bør alle som er redde for at vannet skal fryse, sørge for at kritiske punkter langs rørene blir isoleres bedre. Er man usikker, kan man legge strømkabler langs ledningene, sier Sekse.

Sparer du på vannet? Del dine erfaringer her.