Ved årets skolestart var det syv prosent færre barn som benyttet seg av SFO-tilbudet enn året før. Mye ble forklart med høye priser.

Det kan bli opp til 700 kroner i måneden å spare på en SFO-plass fra nyttår. Men ikke alle jubler over det.

— Vi legger opp til en ny måte å organisere SFO(skolefritidsordningen) på, siden skoledagen er blitt lengre. Den modellen vi bruker nå, er seks-sju år gammel, forklarte oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit etter fremleggingen av bybudsjettet i går.

— I dag betaler man i Bergen 2065 kroner for hel SFO-plass frem til klokken 16.30, uansett om man benytter tiden om morgenen. Fra nyttå r blir prisen redusert til 1995 kroner.

— Halv plass koster i dag 1440 kroner, barnet må være hentet fø r klokken 14.30. Denne ordningen går ut. Isteden kan man ha morgenplass til 645 kroner måneden eller ettermiddagsplass til 1395. Dagplass blir også mulig, og dette vil koste 200 kroner dagen.

— Har man barn som kun går på SFO etter skoletid og frem til stengetid, kan det være nærmere 700 kroner å spare i må neden for dem som i dag betaler full plass.

Ikke spesielt imponert

På Christi Krybbe sin SFO var det i går full aktivitet med tegning, liming, fotballspill og Donald-lesing.

Det ferske bybudsjettet får blandet mottakelse blant de voksne.

Far til Amalie Lovik Døskeland (6), som har full SFO-plass, er positiv.

— Vi har to inntekter og ett barn, så vi klarer oss fint med den prisen som er nå. Men for familier med flere barn må jo dette v ære en kjærkommen nyhet, mener Herman Døskeland og legger til:

— Alt som gjør dette billigere, ønskes velkommen.

Mor til Sunniva Tangye (6 1/2), Siri Tangye, er ikke like imponert.

— Jeg hadde forventet noe mer enn dette. For oss blir det bare førti kroner forskjell i måneden, sier hun.

Sunniva går på halv plass, og blir hentet før halv tre hver dag.

— Jeg trodde byrå det skulle satse mer på timepris på SFO, sier Tangye.

« Mindre voksentetthet»

SFO-leder på Christi Krybbe skoler, Asgeir Eide Olsen, er skeptisk til den nye ordningen som er foreslått. Spesielt tror han at prisreduksjonen vil gå ut over kvaliteten og voksentettheten.

— Ikke misforstå. Dess bedre dette er for foreldrene, dess bedre er det for oss, understreker Eide Olsen. Han ser at den nye ordningen er bå de mer fleksibel og rettferdig, men tror likevel at den vil strupe finansieringen av den voksentettheten man har nå . Han tror også at sikkerheten og tilsynet vil kunne bli dårligere.

Slik ordningen er i dag, er det bare 20 prosent av barna på Christi Krybbe som benytter seg av SFO om morgenen, før skoletid.

— De foreldrene som betaler for morgentiden uten å bruke den, bidrar i prinsippet til at kvaliteten blir bedre på ettermiddagen enn den ellers ville blitt. Da kan vi bruke flere voksne om ettermiddagen og gi barna et bedre tilbud, forklarer Eide Olsen.

Hans ønske er at Bergen kommune spytter i de pengene skolefritidsordningen taper på dette.

Han anslår at voksentettheten per i dag er rundt én per 15 barn, og tror den nye ordningen vil kunne gi så lite som én voksen per 30 barn, spesielt på ettermiddagstid.

Ny SFO-håndbok snart klar

Ved årets skolestart var det syv prosent færre barn som benyttet seg av SFO-tilbudet enn året før. Mye ble forklart med høye priser.

Byrådets forslag kan muligens lokke noen av dem tilbake til skolefritidsordningen.

Hvorvidt de nye prisene vil medføre reduseringer i bemanningen, vil ikke Tveit svare konkret på.

— Ikke nødvendigvis. Om et par uker kommer vi til å legge frem forslag til den nye SFO-håndboken for Bystyret, og der står det en del om bemanning og omorganisering, sier Tveit.

Likevel innrømmer han at det vil bli justeringer på bemanningssiden når det gjelder arbeidstiden.

— Og innholdet?

— Det skal være et fritidspedagogisk tilbud som inneholder både lek, lekser og idrett, forteller Tveit.