DET SKJER STORE TING på samferdselsfronten i og omkring Bergen. De største løftene er Bybanen og Ringveg Vest, og begge deler krever mer penger enn først antatt. Ikke minst er det viktig å gjøre ferdig Ringveg Vest helt frem til Lyderhorntunnelen, samt fullføre Bybanen til Lagunen. I tillegg kommer Skansetunnelen. Fordi vi har en påholden stat, som i liten grad tar ansvar for de store og helt nødvendige samferdselsprosjektene, må det hentes inn penger der det går an. Da er bompengene lett å ty til.

Bompenger – og høyere bompenger – vekker ofte strid. Bilistene mener de betaler altfor mye som de gjør, og det er et synspunkt man kan ha sympati for. I tillegg er det for mange uforståelig at den norske staten ikke er i stand til å sørge for vei og bane til sine innbyggere. Om vi for eksempel sammenligner med Sverige, er den norske stats innsats på vei— og banesektoren direkte skammelig. Vi har tidligere advart mot at dette kan gi stor stemmegevinst for Frp. Dersom de øvrige partier – og særlig den sittende regjering – ikke tar disse signalene, kan de få seg en ubehagelig overraskelse høsten 2009.

ENN SÅ LENGE MÅ VI som bor i og omkring Bergen i stor grad ordne opp på egen hånd. Da er det ingen vei utenom å sette opp bompengesatsen, og vi støtter forslaget om en økning på 50 prosent. Det er nok å bruke penger på. Og fordi pengene både går til bane og vei, er det håp om at også de mest gjenstridige bompengemotstanderne ser monn i at ordningen fortsetter.

Men vi synes det er defensivt og lite kreativt å holde på det gamle prinsippet om at det skal koste det samme å passere bompengeringen i rushtiden om morgenen som ved midnatt. Det er ikke samme sak. Etter hvert som det tetter seg til med økende køer på innfartsårene, må Bergen kommune utarbeide et forslag som innebærer differensiert bompengesats. De som belaster innfartsårene når køen er størst, må betale mest. De som velger kjøre når det er god plass, bør premieres i form av lavere takst. Det er en mer dynamisk utnyttelse av bompengesystemet, som gir bedre flyt i de perioder da trafikken normalt er størst.

MEN VESTLANDSKE politikere – og andre politikere – bør snarest ta alvorlig det gigantiske etterslepet som norsk samferdsel lider under. De store bompengeinnbetalingene er et direkte og sørgelig resultat av at skiftende regjeringer ikke har gjort jobben sin.