Byrådsleder Monica Mæland venter på en endelig redegjørelse. Den skal også sendes til Stortinget. Hun mener bompengeinngang over anslag vil kompensere merutgiftene.

— Vi kjenner ikke overskridelsene i detalj. Bybanekontoret skal nå kvalitetssikre tallene. Det vi vet er at dette ikke er mer dramatisk enn det alle prosjekter av denne typen opplever i dagens marked, sier byrådsleder Monica Mæland.

— Så dette har ingenting å gjøre med at Bybanekontoret har gjort en dårlig jobb?

— Så langt jeg kan vurdere det i dag, er det ikke det. Bybanekontoret har gjort en grundig og god jobb. Men dette er et svært prosjekt. Vi har aldri hatt et så stort prosjekt i Bergen, sier Mæland.

— Staten har utsatt en rekke byggeprosjekter på grunn av presset i byggebransjen - er det aktuelt for Bybanen?

— Det er det ikke.

— Får det konsekvenser for fremdriftsplanen?

— Vi kommer ikke til å få problemer med å finansiere dette prosjektet gjennom Bergensprogrammet. Inntektene her er større enn det vi har lagt inn i våre tall, så det er ikke snakk om noen dramatikk i dette.

Alle gruppelederne i bystyret ble orientert om den siste utviklingen torsdag morgen.