• Jeg er mer åpen for det tenåringene er opptatt av, sier lærer Elsa Hagewick Steigen.

I 32 år har hun vært lærer ved Ortun skole i Fyllingsdalen. Å arbeide med de syv prinsippene for god dialog mellom mennesker har endret henne og gjort noe med henne som lærer. Hun lytter mer til elevene, ler og smiler sammen med dem og tåler deres musikk.

Prater om det

— Har en elev et problem, prater vi om det der og da. Å vente er ofte lite vellykket. Elever er ikke så tålmodige. I lengden viser det seg at det også er tidsbesparende, sier Elsa Hagewick Steigen.

Med 28 elever i en klasse kan det oppleves problematisk å gi en elev noen minutter. I praksis viser det seg at det ikke er noe problem. Elevene ser at læreren tar dem på alvor.

Å arbeide med de syv prinsippene har gjort Elsa Hagewick Steigen mer bevisst på hvordan elevene har det. Som lærer kjenner hun seg tryggere og har også fått større selvtillit. Hun tror dessuten at hun er bedre i stand til å gjøre elevene trygge på seg selv.

Det positive i fokus

Alle lærerne som underviser 9. klassinger ved Ortun skole, har arbeidet med prinsippene for god dialog. Elsa Hagewick Steigen har selv ledet er av kursene.

— Noe av det fine med dette er at vi legger vekt på å større og oppmuntre det som er bra. Det positive kommer i fokus. Vi kan også lettere vurdere hvorfor ting av og til skjærer seg, sier hun.

Og elevene - hva synes de?

— Det er sosialt bra i klassen. Lærerne er gode og ganske greie. Jeg trives godt, sier Caroline T. Skjennum. Det samme sier mange av elevene ved skolen.

De som har arbeidet med dialog har nå startet ulike nettverksgrupper i Fyllingsdalen. Nye fellesskap dannes. Også det kan bety noe for bydelen.

Fakta/ den gode samtalen

  • Prinsippene for den gode samtalen er utviklet av professorene Henning Rye og Karstein Hundeide som begge en periode var knyttet til Universitetet i Bergen.
  • Sigrid Hviding, rådgiver i kommunikasjon fra Bergen, har utviklet en god metode for å arbeide med prinsippene. Flere byer i Nord-Norge har tatt dem i bruk med stort utbytte.
  • Foreldre som har arbeidet med prinsippene, har fått ny selvtillit.
LYTTER: Lærer Elsa Hagewick Steigen lytter mer til elevene og tar seg tid til å prate om det de er opptatt av. Her sammen med Caroline T. Skjennum.
FOTO: ØRJAN DEISZ