Det vil si, det endelige programmet skal ikke vedtas før på landsmøtet neste vår. I går kom første utkast til stortingsvalgprogram, der samferdsel med skinnegående transport har fått stor plass.

Privatisering

Konkret går Venstre inn for å bygge Ringerikstunnelen, for å korte ned reisetiden på Bergensbanen. De vil også ruste opp Vossebanen, med dobbeltspor der det er naturlig, som det heter.

Da partiet hadde samferdselsministeren sist, i Bondevik 2-regjeringen, startet Torild Skogsholm en forsiktig privatisering av norsk jernbanedrift. Den kursen vil Venstre fortsette. Jernbaneverket skal omorganiseres, for å legge til rette for mer konkurranse i investeringer, drift og vedlikehold.

Som nestleder i programkomiteen, har Hordaland Venstres leder Rolf Nesheim fått inn punkt med lokal interesse for Vestlandet, mener han. Dette gjelder særlig et krav om fergefri E 39 mellom Stavanger og Trondheim. Dette er ett av to navngitte prosjekter for Venstres veisatsing i neste periode.

Vinnere

Nesheim har også hatt ansvar for å meisle ut politikken for næringsliv og verdiskapning. Der er kampen mot byråkrati og skjemavelde ikke overraskende prioriterte punkt. Venstre vil også fjerne arveavgiften og å redusere, senere fjerne helt, formuesskatten.

— Vårt mål er å skape vinnere, både i næringslivet og på individnivå. Derfor må vi styrke skole, øke kunnskap og kompetanse og styrke barnevern, slik at færre blir trygdemottakere.

- Det minner litt om Høyre og Frp, hva skiller dere fra høyrepartiene?

— Vi har det sosiale ansvaret liggende i bunn. Der kjenner du Venstre igjen, mener Rolf Nesheim.