Pappaen i 40-årene mente flere gutter hadde voldtatt datteren hans. Han startet sin egen jakt, og gikk brutalt til verks.

Skulle legge i bagasjerommet

Med tildekket ansikt, og utstyrt med brekkjern og øks, brøt han seg i september 2010 inn i en bolig i en av Bergens omegnskommuner. Han fikk en bekjent til å kjøre seg det siste stykket til boligen.

Skiltene og autopass-brikken på bilen ble teipet over slik at bilen ikke skulle bli gjenkjent.

Planen hans var å hente en gutt midt i tenårene. Han mente denne gutten hadde kjennskap til den anmeldte voldtekten av datteren. Ifølge politiet skal pappaen ha trodd at denne gutten satte de angivelige voldtektsforbryterne i kontakt med datteren.

I Nordhordland tingrett innrømmet pappaen at han planla å ta med seg gutten ved å feste hendene hans med strips, legge ham i bagasjerommet og ta ham med ut i en skog.

Barnefamilie flyktet

I skogen ville han skremme gutten til å fortelle om den angivelige voldtekten.

Men gutten var ikke i huset. Der møtte han i stedet en mor med tre mindreårige barn. De ble så redde at de flyktet til en nabo gjennom et vindu.

— Sorry, skal mannen ha sagt da han innså at han hadde brutt seg inn i feil bolig.

- Selvjustis

I dommen fra Nordhordland tingrett, avsagt i begynnelsen av mars, heter det:

— Handlingen fremstår som en form for selvjustis som rettsordenen ikke kan akseptere. Det er heller ikke formildende at tiltalte sier «sorry» og går ut av leiligheten relativt fort, forbrytelsen og skaden er allerede fullbyrdet.

Presset seg inn

Fem måneder før dette, i april 2010, var pappaen også på ferde - da i beruset tilstand. En morgen denne måneden oppsøkte han moren til en gutt som han mente var delaktig i voldtekt av datteren.

I beruset tilstand presset han seg inn døren og begynte å ransake alle rom i leiligheten, på jakt etter gutten.

— Han virket gal, aggressiv og vill i blikket, forklarte guttens mor i retten.

— Han sa at min sønn hadde voldtatt datteren hans sammen med noen kamerater, og at han skulle drepe sønnen og kameratene, forklarte moren videre.

- Meget skremmende

Men også i dette tilfellet var gutten som pappaen jaktet på, borte. Guttens mor forklarte i retten at tiltalte da kom bort til henne, holdt henne fast - og ikke slapp før hun hadde fortalt at sønnen var hos sin far.

Sønnen vitnet også under rettssaken, og forklarte at han ble vekket av faren med beskjed om at en mann var på jakt etter ham og ville drepe ham.

Om dette forholdet skriver dommerne:

— Tiltalte braste inn i leiligheten og ransaket denne, samtidig som han beskyldte NN (gutten) for voldtekt og at han skulle drepe ham. Dette må ha fremstått som meget skremmende, spesielt for moren som var til stede.

Godtar - og beklager

Nå er pappaen i 40-årene dømt til fengsel i 75 dager, 30 dager av det betinget. Han slipper imidlertid å sone, siden han satt 39 dager i varetekt. Dommen er ikke anket.

— Min klient har godtatt dommen og straffen han har fått, sier advokat Erik Ulvesæter, som representerte mannen i retten.

— Han har også beklaget overfor kvinnen som han brøt seg inn hos. Handlingene hans var et uttrykk for frustrasjon over det han mente datteren var utsatt for, sier Ulvesæter.

Voldtektssaken henlagt

I oktober 2010, vel en måned etter innbruddet hos småbarnsmammaen, ble voldtektssaken henlagt.

— Tre gutter var siktet for å ha voldtatt og utøvd vold mot tiltaltes datter. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling, opplyser politiadvokat Line Skjengen, som var aktor under rettssaken.

Den nå domfelte pappaen er i dommen fra tingretten straffet for flere andre forhold, blant annet promillekjøring, skadeverk og besittelse av noen narkotiske tabletter.

Den domfelte mannens bekjente, som kjørte ham til innbruddet i september 2010, er dømt for medvirkning til innbrudd.