Fyllingsdalen arbeidersamfunn arrangerer åpent møte tirsdag 6. mai kl 19.00 om Ringvei Vest; Mens vi venter på 2. byggetrinn. Møtet finner sted i Trygvest-bygget, Folke Bernadottesvei 50 (inngang ved bussholdeplassen ved Oasen).

Vi har fått med oss prosjektleder fra Ringvei Vest Ottar Midtkandal, koordinator for Bergensprogrammet Magnus Nataas og komitéleder Ruth Grung fra Komité for miljø og byutvikling.

Formålet med møtet er å holde opp presset som nå er tilstede for å forsere Ringvei Vest 2. byggetrinn. Uansett når oppstart måtte bli står fyllingsdølene foran noen vanskelige år med økt gjennomgangstrafikk når Ringvei Vest 1. byggetrinn er ferdig om ca to år. Det vil derfor også bli orientert om aktuelle trafikksikringstiltak og være muligheter for å komme med forslag til tiltak.

Program:

Status 1. byggetrinn og presentasjon av 2. byggetrinn

v/Ottar Midtkandal, prosjektleder Ringvei Vest 1. byggetrinn

Vi må få på plass 2. byggetrinn

v/Ruth Grung, leder Komité for miljø og byutvikling

Trafikksikringstiltak i Fyllingsdalen

v/Magnus Nataas, koordinator Bergensprogrammet

Hva mener DU må gjøres?