Flisene er kjøpt inn, verktøyet står klart. Alt er lagt til rette for å pusse opp hos kjernefamilien i Drotningsvik.

Men flisene står lagret i boden.

– Vi har drøyd det. Vi kan ikke pusse opp så lenge vi ikke vet om huset vårt blir revet, sier Jan Egil Deinboll.

Huset deres er nemlig ett av flere hus som må bli revet dersom den nye Sotrabrua blir lagt i deres nabolag. Sjansen for det er femti-femti, alt ettersom hvilket alternativ stat og kommuner kommer frem til:

  • En firefelts bro sør for dagens bro.
  • En tofelts tvillingbro som skal plasseres rett ved siden av dagens bro.Inntil den bestemmelsen blir tatt, må Deinboll og samboeren Karianne Meyer vente på svar.

Les også:

– Det første folk spør om

Kan oppheve huskjøpet

Faller valget på broen i sør, ryker huset de kjøpte for halvannet år siden.

– Hadde vi visst om at det kunne kommet en bro rett ved siden av, ville vi aldri kjøpt her, sier Meyer.

Paret har to små barn. Området er barnevennlig, med både hage og berg å klatre i. Fra knausen rett ovenfor er utsikten grandios – mot dagens bro.

– Blir broen lagt hit, ønsker vi at huset blir revet. Vi kan ikke bo her, sier Meyer.

– Det er ikke noe valg. Om huset får stå, blir det umulig å selge, sier Deinboll.

Familien er bare en av mange som lever med livet på vent. Hvor vanskelig det er å selge, har flere i Drotningsvik fått oppleve.

Ett hus ble solgt med klausul: Kommer det bro innenfor en radius på 100 meter innen tre år, kan kjøperen omgjøre hele salget.

Så langt har ikke Audun Skulstad gått. Han forsøker å selge huset sitt. I dag er huset hans i overkant av 100 meter fra dagens bro.

Få på visning

Blir det nye sambandet en tvilling ved siden av dagens bro, blir avstanden redusert vesentlig.

– Det er vanskelige tider å få solgt på. Alt kommer på en gang, både ny bro og finanskrise. Det hjelper ikke på.

Skulstad har hatt to visninger. På den første meldte et par stykker sin interesse. På den andre visningen kom det én person. På tirsdag holder han på ny visning.

– Vi får se om det kommer flere da.

Ifølge Skulstad er det flere i området som har forsøkt å selge, men med dårlig respons.

– Det er mange som snakker om det. Folk er opptatt av broen, de vil vite hva som skjer. Boligen vil synke så mye i verdi, sier Skulstad.

Særlig for dem som bor der en ny bro i sør kan komme.

– Ryktene går om at broen i sør er det heteste alternativet. Men vi vet jo ikke. Vi hørte jo også at det skulle bli tunnel, men det ble det ikke. Det er mange rykter.

Skulstad legger til:

– Det er et slit når du ikke vet. Det skal bli greit å få en avklaring.

Teller bilene

Når han får avklaringen, er høyst uvisst. Regjeringen har varslet at den vil ta standpunkt til om det skal bli fire eller to nye felt.

Samtidig er Fjell og Bergen kommune planmyndigheter for hver sin side av sundet. Uansett hvilket broalternativ myndighetene faller ned på, vil det gå med hus.

Blir broen lagt i sør, får Per Arne Jacobsen utsikt rett til brofestet på bergenssiden.

Han har vært med på en flytting forårsaket av Sotrabrua tidligere. Det var da den forrige broen ble åpnet i 1972.

– Gården vår ble delt i to, og vi kunne ikke fortsette saueholdet. Men den gang, i 1970, var vi innstilt på at utviklingen måtte gå sin gang.

Jacobsen er av en annen oppfatning i dag: – Det er så lett å si at noen alltid vil bli rammet. Men i dag finnes alternativer som gjør at vi kan spare hele nærmiljøet. Det er ikke bare-bare å flytte.

Fra stuevinduet kan Jacobsen telle bilene over dagens bro.

– Selv i rushet er det ofte hundre meter mellom bilene over broen. De står fast i kø ved Storavatnet. Det er ikke nødvendigvis broen som er problemet.

KNAUS TIL BRO: Kariann Meyer og Jan Egil Deinboll kjøpte huset sitt for halvannet år siden. Blir det sørligste alternativet valgt, vil broen trolig ende med et tunnelinnslag i fjellknausen rett bak huset deres.
Marita Aarekol
Dette er ett av de to broalternativene. Dette øverste alternativet viser hvordan en ny firefelts bro kan ligge, med dagens bro til venstre i bildet.
Arkivmontasje: Tor Sponga
Dette er den andre av de to broalternativene. Her er alternativet med en tvilling-bro rett ved siden av dagens bro. Dermed blir veien utvidet fra to til fire felt.
Arkivmontasje: Tor Sponga