— Meget beklagelig, sier Stig Åkenes Johnsen, forsvarer for to av kvinnene som skal ha blitt utsatt for omfattende omsorgssvikt på Morgensol barnehjem.

Tingretten begrunner kjennelsen med at de to kvinnene ikke ville oppnå noe rettslig med en slik dom, men Johnsen understreker at det er viktig for kvinnene å få en moralsk oppreisning.

— Vi vurderer å påkjære kjennelsen til lagmannsretten, sier Johnsen.

Bergen kommune har vært svært negative til å trekke menneskerettighetskonvensjonen inn i saken, og mener forholdene for de to kvinnene er foreldet.

— Det er staten som har undertegnet menneskerettighetskonvensjonen, ikke kommunen. Derfor burde et krav av denne typen vært rettet mot staten, har kommunens advokat Karstein Rye tidligere uttrykt til BT.

Retten har imidlertid ikke tatt stilling til kvinnenes erstatningssøksmål.