I går møttes Bergen kommune og politimesteren for å diskutere tiggersituasjonen i Bergen. Ordfører Gunnar Bakke (Frp) tok initiativ til tiggermøtet. Han frykter at kyniske bakmenn står bak tiggerne du etter hvert møter de fleste steder i sentrum.

På møtet ble det klart at Bakke ikke er alene om den mistanken.

– Noen av de som tigger her i byen, mistenker vi for å være del av et større, organisert miljø, som da har en forankring utenfor landets grenser, sa politimester Ragnar Auglend etter møtet.

Fem års fengsel

De siste månedene har politiet registrert en økning av tiggere fra Øst-Europa. Politiet har skaffet seg oversikt over den nye gruppen tiggere, men ikke gått tungt inn i miljøet.

Liv Røssland (Frp), som var byrådets representant på tiggermøtet i går, mener det er naivt å tro at ingen står bak tiggerne.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at mennesker blir utnyttet til andres inntekt, sier helse— og sosialbyråden.

Alminnelig tigging er legalisert, og østeuropeerne som nå preger bybildet, opptrer så passivt at politiet ikke kan gripe inn på bakgrunn av ordensforstyrrelse eller truende atferd.

– Mange av de nye tiggerne er sigøynere fra Romania. Siden de er EU-borgere, er det heller ikke noe krav at de skal ha penger til å klare seg selv, sier Kjell Mo, overbetjent ved utlendingsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Men samme år som loven mot tigging ble fjernet, i 2006, ble tigging tatt inn i den såkalte menneskehandelparagrafen, paragraf 224 i Straffeloven (se faktaramme). Det å tvinge noen til tigging, straffes med inntil fem års fengsel.

Nå vil politimesteren starte en mer nitid kartlegging av de utenlandske tiggerne.

– Vi vil investere en del innsats i å kartlegge dette, og få fjernet disse fra bybildet.

– Men selvfølgelig er vi avhengig av å finne bevis for at tiggingen er organisert. Vi kommer til å ha en planlagt, kartlagt og etterretningsmessig basert innsats mot tigging i tiden framover, lover Auglend.

Beroliget

Både ordføreren og helsebyråden er beroliget etter gårsdagens møte med politimesteren.

– Når politiet nå setter fokus på tiggerproblematikken, håper jeg at vi i en tidlig fase kan stoppe organisert tigging i Bergen, sier Gunnar Bakke.

Liv Røssland oppsummerer slik:

– Legaliseringen av tigging hadde jo ikke som hensikt å skape et marked for organisert tigging. Vi må ta inn over oss at dette er ugreit i bybildet.

Men hvordan skal vi forholde oss til tiggerne?

– Det får bli opp til hver enkelt å avgjøre, sier politimesteren.

– Vi har ikke grunnlag for å si at alle som tigger er en del av organisert kriminalitet.