— Det er en liten fremgang i antallet menn i barnehagene, men det går tregt, sier Marianne Svege. Hun er rådgiver i utdanningsavdelingen i Hordaland fylkeskommune.

Kun 13 prosent av Bergens 4378 barnehageansatte er menn.

  • Det er dumt for både barn og de kvinnelige ansatte, sier Svege.

Men tallene er høyere i Bergen enn fylkessnittet. Her ligger mennene på 9,4 prosent så langt i år. Det er en oppgang fra 8,7 prosent i 2009.

Menn tiltrekker menn

De siste tre årene har fylkeskommunen hatt ulike prosjekter for å rekruttere menn inn i barnehagene. Likevel viser det seg vanskelig å få menn inn.

— Det er letter å rekruttere menn inn i barnehager der det alt er menn. For dem som ikke har det, er det vanskeligere, sier Svege.

Hun er svært imponert over jobben som er gjort ved Eidsvågneset barnehage.

— Det er flott at denne barnehagen har klart å få så mange menn. Det er et uttalt ønske fra både departementet og fylket å få flere mannlige førskolelærer og assistenter inn i yrket. Men ikke for enhver pris. Det må være kvalifiserte folk, sier Svege.

Ifølge hennes finnes ikke konkrete planer for videre tiltak fra Hordaland fylke.

«Forbud»

  • Før 1970 var det i praksis yrkesforbud for mannlige førskolelærere. For å bli tatt opp på utdanningen, måtte man være barnepleier eller barselpleier. Disse fagene var kun for kvinner, sier Svein Ole Sataøen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.

At det plutselig skulle strømme menn til barnehagesektoren, mener Sataøen er som å tro på julenissen.

Først på 1990-tallet startet arbeidet med å få menn inn i norske barnehager.

Han mener det har vært en gradvis, men ikke revolusjonerende, økning av menn i barnehagene.

— På førskolelærere-utdanningen her i Bergen var 67 av 290 studenter i år menn. Det er ikke et ubetydelig tall, mener Sataøen.

Også han nevner paradokset om menn og barnehagene.

  • 8 av 10 menn i barnehager jobber med andre menn. Jeg tror vi må introdusere unge menn til yrket tidligere, som i arbeidsuken på ungdomsskolen. Jeg tror flere gutter ville latt seg friste om de fikk prøve seg.