Blant de prostituerte i byen finnes både heterofile og homofile menn. Det fremgår av det såkalte FELIX-prosjektet, utført i regi av Kirkens Bymisjon i Bergen.

Siden høsten 1999 har arbeidsgruppen vært i kontakt med ni mannlige prostituerte. Kontakten ble oppnådd gjennom annonser i Bergensavisen og oppsøkende virksomhet på Torgallmenningen, Bergen Storsenter og Byparken.

Bredt sammensatt gruppe

Ingen av de prostituerte mennene oppga rusproblemer som grunn til at de prostituerte seg.

Arbeidsgruppen mener likevel at opplysninger fra andre rustiltak i byen tyder på en del menn finansierer sitt rusmisbruk gjennom prostitusjon.

Mennene som deltok i undersøkelsen, er i alderen 20-50 år og kommer fra forskjellige sosiale lag. Noen av mennene opplyste at de benyttet internett til å komme i kontakt med kunder.

Toppen av isfjellet

Arbeidsgruppen antar at de ni mennene utgjør bare en liten del av det mannlige prostitusjonsmiljøet i Bergen.