Stark, Gidske

Navn: Gaute Eielsen

Alder: 21 år

Yrke: Student

– Kvinner er i flertall blant studentene i Norge, men når ikke opp blant forskerne. Jeg er for radikal kjønnskvotering på universiteter og høyskoler. Jeg er også med i Latin-Amerikanettverket i Bergen fordi jeg mener det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter også i den delen av verden.

Stark, Gidske

Navn: Espen Edvardsen

Alder: 35 år

Yrke: Sekretær

– 8. mars er en viktig merkedag. Vi har ikke et kjønnsrettferdig samfunn i dag, det må vi fortsatt kjempe for. Lønnsstatistikken viser at kvinner ikke tjener så mye som menn, og vi ser også at kvinner velger mye snevrere i yrkeslivet. Det er viktig å finne ut hvorfor og hvordan.

Stark, Gidske

Navn: Glenn Bristow

Alder: 64 år

Yrke: Førsteamanuensis

– Jeg må huske å ringe kjæresten å gratulere med dagen! I Norge ser vi forskjeller på kjønnene spesielt der jeg jobber: på universitetet. Jeg har arbeidet i andre land, som Vietnam, Bangladesh og Malaysia, og der har de en lengre vei å gå enn i Norge. Men vi har ikke likestilling her heller.

Stark, Gidske

Navn: Christer Holm

Alder: 17 år

Yrke: Elev

– Hva dagen i dag betyr for meg? Det er viktig å behandle kvinner bra, spesielt i dag. Og i alle fall mamma.

Stark, Gidske

Navn: Naser Khodapanaki

Alder: 47 år

Yrke: Ergoterapeut

– Det er ikke likestilling i Norge, også her undertrykkes kvinner og får lavere lønn enn menn. Det er viktig at vi har denne dagen også for å vise solidaritet med kvinner i andre land, for eksempel i Iran, Irak og Afghanistan.