Undersøkelsen ser bare på hvor mange som driver med frivillig arbeid i etablerte organisasjoner, eller de mer «synlige» aktivitetene.

— Kvinner er gjerne med i aktiviteter som ikke er offisielle. De er med i vennekretser og hjelper syke venninner og naboer. Disse nettverkene og den personlige kontakten er minst like viktig for samfunnet som den jobben menn gjør, sier leder av Statens seniorråd, Astrid Nøklebye Heiberg

De eldre med høy utdanning er mer aktive enn de som bare har grunnskole, og det er et faktum at dagens pensjonister er mer utdannet i dag enn noen gang tidligere.

Valgfri pensjonsalder

Likevel er det lett for samfunnet å ignorere dette.

— Vi jobber for at samfunnet skal se de eldre som en ressurssterk gruppe. Satt på spissen kan jeg si at folk vet mer om torsk i Barentshavet enn om de eldre i samfunnet, sier Nøkleby Heiberg.

Seniorrådet vil 14. juni levere en rapport til regjeringen om de eldres status i samfunnet. Der vil frivillig arbeid være et viktig emne.

— Vi har behov for frivillige i det hele tatt. Det er et sunnhetstegn i samfunnet, og pensjonister er en naturlig del av dette, sier Nøkleby Heiberg, som etterlyser at øvre aldersgrense for pensjonsalder burde vært en rettighet, og ikke en plikt.

Paven som godt eksempel

— Hvis en 80-åring føler seg i stand til å gjøre en god jobb, burde han eller hun fått lov til det, sier hun.

Seniorrådet vil sende brev til den nyvalgte paven, for å takke for at han tar ny jobb i en alder av 78 år.

— Det er ikke noe liten jobb. Han er et symbol på at det finnes ressurssterke mennesker i samfunnet, uavhengig av alder. Han er tross alt valgt på grunn av sin erfaring, hevder seniorlederen.

ELDRESYMBOL: Pave Benedict XVI kan stå som eksempel og symbol på at eldre mennesker er i stand til å ta på seg ny og utfordrende jobb.<p/> FOTO: REUTERS