• Menn i Hordaland bør skjerpe seg, mens kvinnene ligger bra an, sier Anita A. Aadland i Sosial- og helsedirektoratet

KRISTIN VON STRENG

Den mannlige delen av Hordalands befolkning har dårligere helse og ligger over landsgjennomsnittet i forhold til en del sykdomsbilder og forbruk av medisiner. Røyking er et større problem blant den mannlige vestlending enn hos norske menn generelt. Menn i Hordaland har også et større forbruk av blodtrykksmedisiner enn det resten av landet har, og andelen som har diabetes og hjerte— og karsykdommer er høyere enn på landsbasis. Kvinnene på Vestlandet derimot viser mer positive tendenser i forhold til resten av landet. De er svært flinke til å mosjonere og tilfellene av såkalte livsstilssykdommer er færre enn hos både mennene. Denne statistikken ble lagt fram av avdelingsdirektør Anita A. Aadland fra Sosial- og Helsedirektoratet. Tallene ble presentert i hennes aksjonprogram for helseforebyggende tiltak i 2003 på den Tverrfaglig folkehelsekonferansen i Hordaland i går. Konferansen er et ledd i en markering av 400 års jubileet av den offentlige helsetjenesten.

— Tallene er tålelig bra for Hordaland, men man står overfor et par utfordringer, sier Aadland som likevel ikke vil si at forskjellene er dramatiske.

Likevel poengterte hun på Folkehelsekonferansen at der er en differensiering mellom kjønnenes helsetilstand i Hordaland.

— Kvinnene ligger greit an i forhold til gjennomsnittet. Mennene i Hordaland burde røyke litt mindre og trene litt mer, formante Adland til forsamlingen som var møtt opp på Hotell Norge i går for å høre om hvilke saker som skal settes på dagsordenen i forbindelse med jubileet.

Stortingsmelding nr.16 ýResept for en bedre helseý ble presentert av Statssekretær, Kristin Ravnanger, fra Helsedepartementet hvor blant annet begrepet ýGrønn reseptý med fokus på trening, kosthold og livsstil som forebyggende helsetiltak er et av de sentrale tiltakene.