Samtlige av de 17 som mistet autorisasjonen for seksuell utnyttelse av pasienter fra til 2001 til 2003, var menn. Statens helsetilsyn kunne i går ikke svare på om det fantes kvinner blant dem som mistet autorisasjonen på dette grunnlag i 2004 og 2005. Helsetilsynet skriver i tilsynsmeldingen for 2003 at de tar slike saker svært alvorlig: «Dersom ein behandlar går inn i eit seksuelt forhold til ein pasient, er det eit grovt tillitsbrot og eit svik mot pasienten».

Totalt var det 46 personer som mistet autorisasjon som helsepersonell i Norge i fjor. Syv av disse mistet den på grunn av seksuell utnyttelse av pasienter. Ingen av dem var hjelpepleiere.