RUNE VALDERHAUG

Dermed er Bjørgvin bispedømmeråds vedtak om å slå sammen Domkirken, Korskirken, Maria, Nykirken, Johannes og St. Jakob menigheter til en ny stormenighet gyldig. Menigheten med ca. 20.000 innbyggere blir etablert fra 1. januar 2002.

Det var menighetsrådene i Korskirken og Johannes og et mindretall i Nykirken som anket avgjørelsen om permanent sammenslåing. Men Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet finner ingen grunn til at vedtaket skal kjennes ugyldig. Det er ikke funnet feil i saksbehandlingen, og departementet finner det dokumentert at Bispedømmerådet både har kompetanse til å fatte et slikt vedtak, og at det har vurdert andre alternativer enn sammenslåing.

Administrasjonssjef Helge Taranrød ved Bjørgvin bispedømmekontor er fornøyd med avgjørelsen. - Vi er glad for at vedtaket om stormenighet i Bergen indre by er stadfestet. Vi tror dette blir en fremtidsrettet løsning for kirkelivet i Bergen sentrum. Vi har også forventning om at den nye menighetsstrukturen vil åpne for nye samarbeidsformer, eksempelvis innen ungdomsarbeid, og at hver enkelt kirke i sentrum vil få en mer utpreget profil, sier Taranrød. Samtidig vil man gå i dialog med de menighetene som har anket, og som vil oppleve de største endringene.

— Det er nå helt klart at det blir valg på et nytt og felles menighetsråd i høst. Vi vil også starte arbeidet med bemanningen, og etablere nytt menighetskontor midt i Bergen sentrum, sier Taranrød.