Fyllingsdalen menighet

Bønes menighet — Bønes menighet ligger i Fana prosti i Bergen og har vel 8000 medlemmer i Den Norske Kirke. Tilhører Bønes kirke.

Sælen menighet - egen kirke siden 2002.

Første Metodistkirke ligger i Vestlundveien i Fyllingsdalen og tilhører Metodistkirken i Norge, menighet Bergen.

Savner du en menighet eller livssynsorganisasjon i Fyllingsdalen bydel? Ta kontakt med oss på lokal@bt.no .

NYESTE: Sælen kirke er den yngste kirken i Fyllingsdalen bydel, og sto ferdig i 2002. Her ved sokneprest Frode Øgland.
DUGNADSÅND: Bønes Kirke stod ferdig i 1997 etter mange års kronerulling av lokalbefolkningen for å få penger nok til egen kirke.