Det skriver vl.no.

Mens over 90 prosent av de gjenværende medlemmene i Levende Ord vil kvitte seg Flåten, ser Arne Olausen fortsatt på Levende Ord-gründeren som sin pastor. Han finner det derfor naturlig å bruke Flåten som tilsynsmann når han selv tar på seg pastorgjerningen i menigheten.

Bekrefter rådgiverrolle

– Jeg velger Enevald fordi jeg opplever at han er en reflektert mann som jeg er på linje med i teologiske spørsmål. Han har sine svakheter, men innrømmer sine feil slik at vi kan gå videre i gjensidig tillit, sier Olausen, som meldte seg ut av Levende Ord for en måned siden.

Enevald Flåten (54) bekrefter overfor vl.no at han har sagt ja til å være Olausens rådgiver. Han vil også være gjestepredikant i den nye trosmenigheten.

– En trosmenighet

Arne Olausen (42) sier at "Håpet" vil være en trosmenighet som bekjenner seg til «essensen i trosbevegelesens teologi»; en forventning om at Gud kan helbrede og gjøre mirakler.

– Etter det som har skjedd i Levende Ord er vi selvsagt veldig bevisst på at ledere ikke lar seg dyrke. En pastor skal betjene, ikke bli betjent, sier Olausen.