— Jeg mener militæret er en avleggs institusjon, og synes også at det blir brukt altfor mye penger på det. Derfor ønsket jeg ikke å gjennomføre militærtjeneste, sier Simen Johan Willgohs (20).

Selv hadde han planer om å begynne å studere, men sier at dersom han ikke hadde det, kunne siviltjeneste vært et alternativ.

Willgohs er leder i Sosialistisk Ungdom (SU) i Hordaland. SU mener siviltjeneste er en god løsning, men tror et dårlig siviltjenestetilbud kan være noe av årsaken til at stadig færre velger denne formen for verneplikt.

— Jeg tror nok militæret er et like hot tema nå som på 1970-tallet, men at det er lettere å nekte gjør at det blir mindre blest rundt ordningen, sier Willgohs.

Han mener en annen grunn til at færre ønsker å gjennomføre siviltjenesten, er at det er lettere å dimittere enn før.

— Systemet legger opp til dimittering, og jeg kjenner personlig mange som har dimmet i løpet av de første dagene på rekruttskolen. Allerede da vi ble kalt inn til sesjon, var det noen som snakket om hvordan de skulle slippe militæret. For mange fører dette til at de i stedet for å søke siviltjeneste tar militær førstegangstjeneste, og satser på å få dimittere etter 14 dager, tror Willgohs.

Selv var han bare glad for å ikke bli innkalt. Men han sier han vet om andre som gjerne ville i forsvaret, men som heller ikke fikk innkallelse.

— Kanskje skulle det vært slik at man allerede på sesjon kunne gi beskjed om man ønsket førstegangstjeneste eller ikke, sier Willgohs.

MILITÆRNEKTER: Simen Johan Willgohs er glad for at han ikke ble kalt inn til førstegangstjeneste. Han mener verneplikten er forhistorisk og at pengene som blir brukt på den kunne vært brukt til andre formål. FOTO: SARA JOHANNESSEN
Sara Johannessen