28. februar i fjor omkom nederlandske Dave Gardien (47) og hans datter Anja (10) i en utforkjøring ved Ådland bru på Stord.

OMKOM: Dave Gardien (47) og Anja (10).
PRIVAT

Ifølge ulykkesrapporten, som Haugesunds Avis har fått tilgang til, er den kanskje viktigste årsaken til ulykken at E39 ikke var godt nok strødd.

Ulykkesanalysegruppen (UAG) til Statens vegvesen kommer også med krass kritikk av entreprenøren, ifølge avisen.

Saltet ikke før ulykken

Ifølge rapporten hevdet entreprenøren «å ha vært ute og saltet hele natten».

Men UAGs oversikt viser at nordgående løp på E39 ikke hadde vært saltet på over seks timer da ulykken skjedde, ifølge Haugesunds Avis. I mellomtiden hadde veien frosset.

I tillegg hadde politiet varslet om glatte veier over halvannen time før ulykken skjedde i 03.40-tiden natt til 28. februar i fjor.

— Statens vegvesen bør utarbeide vinterdriftspolicy under spesielle veiklimaforhold der blant annet styrt trafikkavvikling er eneste mulige tiltak, foreslår UAG som et tiltak etter ulykken.

BT har tidligere skrevet at sjåførens ekskone og 10-åringens mor, Anja Witten, vurderer å kreve erstatning fra Vegvesenet.

- Kunne ha overlevd

Rapporten peker også, som BT tidligere har skrevet, at utformingen av veien står til strykkarakter. Både horisontalkurve, overhøyde, fall, kjørefeltbredde, avkjøringsfelt, optisk linjeføring og sikring av sideareal følger ikke veinormalen, skriver Haugesunds Avis.

Andre faktorer som kan ha medvirket er manglende kantstripe, feilplasserte kantstolper, asfaltskjøter som ikke burde vært der og underdimensjonert rekkverk, ifølge UAG.

UAG konkluderer også med at begge kunne ha overlevd dersom de hadde brukt bilbelte.