I et krast brev til kommunaldirektør Anne-Marit Presterud skriver et samlet lærerpersonale at de er opprørt og vantro over at barnehagen ved Ny Kronborg Oppveksttun skal utvides.

Dobler barnehagen

Rett før jul har de fått beskjed om at antall barnehagebarn skal dobles til 77.

— For å få dette til vil oppvekstetaten ta store deler av den basen på skolen som er beregnet til 1. klasse. Vi synes dette er en svært dårlig idé, og et helt klart brudd på forutsetningene, sier tillitsvalgt Britt Edvardsen.Personalet ved skolen mener det vil oppstå en dominoeffekt som gjør at 1. og 2. klasse må dele på areal. Noe som igjen vil påvirke miljøet og dermed elevenes sosiale og faglige læring.

Lærerne viser også til mangelen på uteareal, noe som vil bli enda verre dersom det kommer flere barnehagebarn til skolen.

— Uteområdet til barnehagen er for lite allerede i dag. Skoleplassen er blitt mindre etter den omfattende rehabiliteringen og ombyggingen. Skal barnehagen får større uteareal, vil det ramme skolebarna.

Ødelegger ballplass

Lærerne er redd deler av Møregaten skal bli omgjort til lekeareal. Da vil det ødelegge en god ballplass elevene ved Ny Kronborg benytter i friminuttene.

— Støy blir et problem når barna leker ute i Møregaten, mens elevene undervises i basene som vender ut mot gaten, sier Edvardsen.

Under hele rehabiliteringsperioden har elever på Ny Kronborg blitt busset opp til gamle Ulriken skole. Det har vært en krevende periode både for lærere og elever.

— Erfaringen har vist oss at elevene blir utrygge når for mange elever stues inn på arealer som er mindre enn de har krav på. Dette viser oss at det vil bli vanskelig å styrke klassemiljøet og klassetrinnet om flere trinn må dele en base.

Både lærere og elever har gledet seg til å flytte tilbake på Ny Krohnborg. Skolen er ny og årene med manglende vedlikehold, lekkasjevann i korridoren, mugg og slitasje er et tilbakelagt stadium. Men nå er det skuffelsen som råder.

Plass nok

Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud sier det er nok plass på skolen. Den er bygget for 470 elever, og har pr. i dag 235 elever, et tall som ikke øker vesentlig til neste år.

— Vi kommer til å trenge plassen til skole i fremtiden, men vi har bygget et oppveksttun nettopp fordi vi skal kunne gå opp og ned på elevplasser og barnehageplasser etter som behovet utvikler seg, sier hun.

Nå er det sterkt behov for flere barnehageplasser, og Presterud mener det er i oppveksttunets ånd at det gis plass til flere barnehagebarn. Det er et prinsipp bystyret har vedtatt.

Presterud sier det jobbes med å finne gode løsninger både for inneareal og uteareal.

— Jeg vil kunne redegjøre mer for dette når jeg møter lærerne til juleavslutning, sier hun.

Arbeiderpartiet støtter lærerne. Partiets gruppeleder Harald Schjelderup sier han ikke er fornøyd med byrådets forslag.

OPPVEKSTTUN: Slik skal Ny Kronborg skole se ut når det nye oppveksttunet står ferdig. TEGNING: CUBUS