– Disse avtalene ble inngått mellom byrådets behandling av saken og komiteens behandling. Komiteen omgjorde byrådets beslutning om å kutte en etasje. Det er klart man gjør seg sine tanker om det, sier leder for Bjørndalsstølen velforening, Steinar Axelsen.

Men i velforeningen er de minst like bekymret for den enorme tungtrafikken som utbyggingen har ført med seg. Annethvert minutt kommer digre lastebiler og dumper stein.

– Vi har gått med hjertet i halsen over lengre tid på grunn av arbeidet. Her kjørte store lastebiler uten nødvendig sikring og dumpet steinmasser mens barna våre gikk til og fra, sier styremedlem i velforeningen Jan Erik Christensen.

Forrige mandag sendte en av naboene et skriftlig varsel til byggesaksavdelingen der kommunen «holdes fullt ut ansvarlig for skader eller ulykker som kan skje forbundet med den ulovlige byggeaktivitet som pågår i området, som også er omfattet av skolevei.»

Dagen etter var byggesaksavdelingen på befaring. Entreprenøren ble pålagt bedre sikring av gangveien som ligger opp til anleggsveien der lastebilene kjører. Det kom også krav om at trafikkdirigenten skal utstyres med hjelpemidler som gjør at han bedre kan styre de tunge kjøretøyene som frakter steinmasser inn på området.

Axelsen sier forholdene på byggeplassen nå er blitt langt bedre. Men han mener kommunen har hatt for dårlig kontroll med entreprenøren.