— Jeg reagerer sterkt på at det foregår brudd på aksjeloven, regnskapsloven og næringsmiddelloven i et selskap der kommunen har majoritet. Styret burde nærmest bedt om nåde, i stedet fraskriver det seg ansvaret, sier Dahle.

I et brev til komitéleder Monica Mæland hudfletter han styremedlemmer som han mener forsøker å drive Torget som et kjøpesenter.

— Per Eidenbom har blottstilt at han ikke har peiling på hva Torget er, og at han gir blaffen i bystyrets vedtak om å oppheve kravet om tvangsorganisering i Torghandlerforeningen. Hermetikk og masseprodusert utenlandsk juggel er på full fart inn på Torget, mens Torgets ledelse fører krig mot dem som ivaretar Torgets tradisjoner, heter det i brevet fra Dahle. Han understreker at kritikken ikke er rettet mot Arnulf Svanevik, som trakk seg som styremedlem fordi han ikke hadde tillit til selskapets daglige leder.

På en pressekonferanse fredag gjorde styremedlemmene Per Eidenbom og Gert Atle Gundersen det klart at torghandlere som ikke vil skrive under på selskapets leiekontrakt, vil bli sagt opp. Totalt syv torghandlere har hittilt reservert seg mot å skrive under, ifølge BA. Torstein Dahle mener politikerne nå må sørge for at de syv ikke mister plassene sine.

Komitéleder Monica Mæland sier hun ikke har gjort seg opp en mening om saken, fordi hun ennå ikke har fått snakket med styreleder Lise Wergeland Strømmen.

— Hvis Torstein Dahle ønsker å ta opp saken på onsdagens møte, har jeg ingenting imot at Trond Tystad som ansvarlig byråd gir en orientering, sier Mæland.

Per Eidenbom og Gert Atle Gundersen var i går ikke tilgjengelige for kommentar.