Trude Drevlands talekjøp fra Erling Dahl jr ble diskutert på dagens møte i Forretningsutvalget. Her møtes gruppelederne for de største partiene i bystyret.

Drevland startet selv diskusjonen med å fortelle at det er kommet en sak fra innkjøpsavdelingen til Bergen kommune.

— De konkluderer med at denne måten å kjøpe taler på er ulovlig, ut fra deres syn. Vi skal derfor gå en runde med administrasjonen. Det er de som skal rådgive oss i disse sakene, sier Drevland.

Økte innkjøpet

På forespørsel fra BT har bystyrets kontor sendt over utgiftene ordføreren har hatt til taleskriving de siste årene. Tallenes tale er følgende:

  • 2013: 650.000 kroner
  • 2014: 800.000 kroner Sist gang BT skrev om summene som ordføreren bruker på taleskriving var i 2012. Den gangen var summen 200.000. Ordføreren høstet sterk kritikk fra opposisjonen for ikke å ha informert om den store økningen.

Drevland sa også i 2012 at disse talekjøpene skulle settes ut på anbud, uten at det ble gjort.

Beklager saken

Nå sier Drevland at notatet fra kommunens innkjøpsavdeling skal legges frem for politikerne i bystyret.

— For mitt vedkommende beklager jeg at jeg ikke har tatt disse talekjøpene spesielt opp i forbindelse med behandlingen av regnskap og budsjett, og orientert om økningen i kroner og ører. Det burde jeg gjort. Det har aldri vært lagt en begrensing på beløpet, men det er en selvfølge at vi burde orientert om det.

Marte Mjøs Persen (Ap) sier hun har full forståelse for at ordføreren trenger bistand til å få skrevet talene sine.

— Vi er glad og fornøyde med det store antallet representasjoner. Men vi burde vært orientert når taleomfanget ble så mye større.

Flere spørsmål

Mjøs Persen mener det nå åpner opp for flere spørsmål i denne saken. Hun lurer blant annet på om det er slik at Erling Dahl jr. kontaktes automatisk når det er snakk om at kommunen skal representeres på et arrangement.

— Jeg er selv bedt om å representere Bergen kommune. Da fikk jeg beskjed om at jeg fikk et utkast fra Erling Dahl. Det sa jeg nei takk til.

Persen stiller også spørsmål rundt hvorfor talene ikke er sendt ut på anbud. Bystyrets direktør Roar Kristiansen har selv sagt at det ikke ble sendt ut på anbud, fordi de anser taleskrivingen som kunst. Derfor trengs det ikke anbudsutsettes.

— Det med kunst og slikt får administrasjonen svare på. Jeg har ikke brukt den argumentasjonen selv, sier Drevland.

Forsvarer ordfører

Gruppeleder for Høyre, Dag Skansen, er kritisk til måten opposisjonen har uttalt seg om denne saken til media. Han viser til at Forretningsutvalget i 2012 godtok at ordføreren hentet inn taler fra Erling Dahl jr.

— Da synes jeg vi skal henvise til det vedtaket, før vi fremstår som sterkt kritiske til måten ordføreren har ordnet dette på. Det er merkelig at man oppfatter dette som en en kritisk håndtering av ordføreren.

Han mener politikerne nå bør lese nøye gjennom notatet fra innkjøpsavdelingen før de uttaler seg om denne saken.

Ikke enige

Julie Andersland i Venstre husker godt vedtaket fra 2012. Den gangen ble det argumentert med at ordføreren ikke hadde politisk rådgiver.

— Men når man kommer opp i summer på 700.000 og 800.000 så burde man vurdert å heller hatt en politisk rådgiver, som kunne gjort andre ting enn å skrive taler.

Også Pål Hafstad Thorsen (Ap) er kritisk til økningen. Han ble informert av Trude Drevland før oppslaget kom i BT.

— Da fikk vi beskjed om at det skulle komme en sak om talekjøp til 600.000 kroner. Så ringer BT etterpå og summen er oppe i 798.000. Det er 200.000 kronermer enn vi fikk høre. Da oppfordret vi til at det ble lagt frem en sak om dette.