— Mye av kraften i dette nettet vil gå til eksport og til olje og gass-sektoren. Det er urimelig at forbrukerne både må tåle inngrep i naturen, og i tillegg får økt nettleie, sier Hareide.

Kostbare master

I disse dager bygger Statnett sin kontroversielle kraftlinje mellom Sima og Samnanger. I tillegg planlegger BKK å bygge kraftlinjer mellom Kollsnes-Mongstad og Modalen-Mongstad.

Regningen for de tre prosjektene ventes å havne på om lag 2,2 milliarder kroner. Ifølge KrF vil urimelig mye komme fra forbrukernes lommer.

Den tidligere miljøvernministeren viser til det han kaller et prinsipp innenfor miljøvern.

- Industrien må betale

— Det er den som pålegger kostnader, som også skal betale disse kostnadene. Store deler av kraften vil gå til eksport, og elektrifisering av sokkelen, sier han.

Han mener derfor det er industrien på sokkelen som får den største nytten av utbyggingen. Det mener han må gjenspeiles når regningen skal sendes ut.

— I dag betaler produsent og kraftkrevende industri en mindre del av kostnadene. Mesteparten havner hos forbrukerne, sier han.

Hareide mener årsaken er et lovverk som er utgått på dato.

Gammelt lovverk

— Da disse lovreguleringene ble til, var det en helt annen situasjon. Da var det ikke slik at nye kraftlinjer skulle gi strøm til sokkelen eller eksport.

Ifølge Hareide burde dette vært en viktig del av debatten da det ble klart at man skulle bygge nye kraftlinjer i vest. Poenget druknet derimot i de store protestene som oppsto.

Nå vil han ta saken opp i Stortinget, i håp om å få endret lovverket.

Synspunkt på saken? Si din mening her.