Også Arbeiderpartiet har benyttet anledningen til å sjekke bergensernes forhold til Bybanen. En undersøkelse Sentio har gjort for partiet viser at hele 77 prosent av velgerne vil ha bybane til alle bydeler. Velgerne er ikke spurt om hvor regningen skal leveres.

Har endret seg

— Undersøkelsen viser at velgerne holdning til Bybanen har endret seg drastisk de siste årene, sier gruppeleder Terje Ohnstad (A).

Han tror årsaken til denne endringen dels skyldes at Bybanen er under bygging, dels at bergenserne skjønner at det må gjøres noe for å bedre fremkommeligheten i kollektivtrafikken.

— De skjønner at med en bybane vil kollektivpassasjeren oppleve en helt annen fremkommelighet. Folk forstår også, med de køproblemene vi nå opplever, at det må gjøres noe for å få vekk køene, ellers kveles byen av eksos.

Ja fra Frp-velgerne

Undersøkelsen viser at også Frp-velgerne trykker Bybanen til sitt bryst. Hele 75 prosent av disse velgerne vil ha bybane til alle bydeler.

— Det viser jo at Frp i Bergen er helt i utakt med egne velgere når det gjelder Bybanen.

— Kan du la en sånn dyr utbygging av infrastruktur betales av bilistene?

— Vi mener at staten må overta ansvaret for investeringene når vi er ferdig til Flesland. Utbyggingen i Bergen bør likestilles med utbyggingen av intercitytogene i Osloregionen, som staten har ansvaret for.

— Hvorfor kan ikke staten betale for å utvide Bybanen til Flesland?

— Dette er en del av en pakke som består av Bybanen, Ringvei vest og Skansetunnelen. Her har Bergen inngått en avtale med staten om at bilistene skal betale. Den avtalen må vi holde, sier Ohnstad.