Rektor ved den aktuelle skolen ønsker ikke å kommentere saken overfor BT, men viser videre til Odd Harald Hundvin, som er fagdirektør for barnehage og skole i Bergen kommune. Han bekrefter at det har vært en konflikt mellom en ansatt og en elev på denne skolen.

– Dette er en personalsak som også er blitt en politisak. Jeg kan ikke kommentere en sak som er under etterforskning, sier Hundvin.

– Hva synes du om denne saken?

– En politianmeldelse mot en ansatt er alltid beklagelig.

Han bekrefter at han ble kontaktet av moren.

– Jeg sa at fagavdelingen skulle ta tak i saken. Ellers har jeg forholdt meg til oppvekstrådgiveren i bydelen, som er vår forlengende arm.

Skolens håndtering av saken kommenterer han slik:

– Skolen har behandlet saken etter sine rutiner, som jeg føler har vært gode. Det har vært tett samarbeid mellom fagavdelingen og skolen.

– Mor sier at hun ikke har fått noe informasjon fra skolen i denne saken. Hva synes du om det?

– Jeg kjenner ikke til at mor ikke har fått informasjon. Dersom det stemmer synes jeg det er uheldig.

Fagdirektøren vil ikke gå inn på hva konflikten dreier seg om, men bekrefter at vedkommende fremdeles er ansatt ved skolen.

– Når etterforskningen er avsluttet vil vi ta stilling til hva som skjer i forhold til arbeidstakeren.

Han sier på generelt grunnlag at han ser alvorlig på vold i skolen.