I dag har flere bussjåfører latt passasjerene reise gratis som protest mot det nye billettsystemet til Skyss. Det er Vestnorsk Transportarbeiderforening som oppfordrer sine medlemmer om å ikke ta betaling fra passasjerene når billettsystemet svikter. Årsaken er at sjåførene mener det trege systemet gjør det umulig å holde rutene.

Skyss har ikke mye til overs for denne boikotten.

— Vi kan ikke se at dette fører noe sted, dette er ikke en konstruktiv måte å løse problemene på. Vi er like opptatt av at systemet skal fungere som de er, sier kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Ingrid Dreyer.

Hun har selv vært bussjåfør, og sier hun har forståelse for sjåførenes vanskelige situasjon.

— Vi er veldig opptatt av sjåførenes situasjon, og vi er bekymret over at mange opplever stress knyttet til billetteringen.

Holder Tide ansvarlig

Skyss kan likevel ikke akseptere at sjåførene frakter passasjerer gratis.

— Hvis mange slutter å ta betalt vil det få store økonomiske konsekvenser for Skyss og kollektivtrafikken, noe ingen er tjent med.

I svarbrevet til Vestnorsk Transportarbeiderforening i dag minner Skyss om at «operatørselskapene er bundet av en kontrakt med Skyss, der det å billettere alle reisende er en del av avtalen».

Skyss har i dag vært i møte med Tide hvor dette har vært tema.

— Hvis sjåfører i Bergen slutter å billettere kan Tide i prinsippet kunne holdes økonomisk ansvarlig. Vi krever at operatørselskapene sørger for at deres sjåfører følger kravene som de er pålagt i kontrakten, sier Dreyer.

- Overrasket over aggresjonen

Hun presiserer at Skyss ikke ønsker konflikt med sjåfører og tillitsvalgte, men dialog.

— Vi er klar over de manglene som de påpeker, og jeg kan forsikre at vi jobber hardt med å rette feil og forbedre mangler i billettsystemet.

Hun sier likevel at dagens boikott kom overraskende på Skyss.

— Vi har hatt møter med sjåfører og operatørselskaper siden oppstarten, og har registrert stress og bekymring – men ikke denne aggresjonen som vi ser nå. Samtidig mener vi at oppfatningen til Vestnorsk Transportarbeiderforening ikke er representativ for alle sjåførene, sier Dreyer.

- Bruk andre kanaler

Hun oppfordrer fagforeningen til å bruke andre virkemidler enn boikott for å nå frem med sine synspunkter.

— Vi har opprettet en egen brukergruppe med representanter for sjåførene for å få innspill og forslag til feilrettinger og forbedringer. Her bør vi sette oss ned sammen for å finne ut hvordan vi skal forbedre systemet og hverdagen til sjåførene, sier Dreyer.

Hva synes du om sjåførprotesten? Si din mening.