Bakgrunnen er at Drevland mener de to rettspsykiaterne som la frem sin erklæring i tingretten, ikke opptrådte verken objektivt før eller under rettens behandling av saken.

— En konklusjon som får så alvorlige følger, må ha mer faglig tyngde. Jeg synes de to sakkyndige ikke har opptrådt objektivt, sier Drevland. Han peker på at den ene sakkyndige lot seg intervjue av pressen før konklusjonen var lagt frem for retten.

— Jeg har følelsen av at de til tider opptrådte som hjelpeaktorer. Slik skal det ikke være, sier Drevland, som nå har bedt Gulating lagmannsrett om å oppnevne to nye sakkyndige før ankesaken starter 2. juni. Det er da satt av tre uker til saken.

Yasin Jabr ble dømt til 21 års forvaring for drapet på samboeren Hanne Kristine Olsen, og for å ha forsøkt å drepe sin egen datter og samboerens tante.

Bakgrunnen for at han ble dømt til forvaring, var i hovedsak rapporten fra rettspsykiaterne, som tegnet et bilde av en hensynsløs psykopat som vil kunne være til fare for flere kvinner dersom han slippes ut.

DØMT: Yasin Jabr
FOTO: PRIVAT