— Det er uholdbart. Derfor vil Pettersen avvise behandlingstilbudet. Han vil heller ikke snakke med rettspsykiaterne, sier advokat Tor Even Gjendem ved advokatfirmaet Staff.

Gjendem er bekymret for helsesituasjonen til klienten, som i dag sultestreiker på 100. dagen.

I forbindelse med den forestående straffesaken har politiet bedt retten om å oppnevne to rettspsykiatrisk sakkyndige. Disse skal vurdere om Pettersen var eller er tilregnelig, og om han utgjør en fare for andre i fremtiden. Dette er spørsmål som har betydning for om han kan dømmes til straff og eventuelt forvaring, slik statsadvokaten vil be om.

Oppdraget ble gitt til overlegene Siri Nome og Jon Geir Høyersten ved Sandviken sykehus. Samme sted skal Pettersen få hjelp for sine lidelser.

— Det er en uheldig og helt uholdbar dobbeltrolle. Skal en behandling ha positiv virkning, er tillit avgjørende. Det sier seg selv at det blir vanskelig å ha slik tillit når det er samme institusjon som skal vurdere klienten på oppdrag for retten, sier Gjenden.

Pettersens forsvarere har protestert på oppnevningen, men er ikke blitt hørt. Tingretten mener det er praktisk riktig å hente fagfolk fra Sandviken.

— Vi har ønsket at de sakkyndige som tidligere har vurdert Pettersen burde få oppdraget. Disse har han tillit til, og har åpnet seg for dem. Dette ønsket er avvist av retten, sier Gjendem.