– Regjeringen skryter av at de har økt bevilgningene til kommunene, men samtidig har kostnadene økt og vi er blitt pålagt oppgaver som gjør at regnestykket kommer ut i minus, sier finansbyråd Henning Warloe.

I rådhusets 11. etasje er de i gang med innspurten på arbeidet med neste års budsjett som legges en uke etter stortingsvalget. Og når budsjetter lages, tastes det intenst på kalkulatorene. Noen av regnestykkene gir svar som finansbyråden liker meget dårlig.

– I 2008 hadde vi 385 millioner mindre i frie inntekter enn regjeringen påstår, hevder Warloe.

Mens 2005 og 2006 ga kommunene, også Bergen, et kraftig løft i frie inntekter, er disse pengene nå ganske enkelt borte, mener Warloe.

Finansbyråden henter støtte i tall fra kommunenes interesseorganisasjon KS. De har beregnet at kommunens frie inntekter i dag ligger under nivået fra 2005 da den rød-grønne regjeringen overtok.

Høye forventninger

– Begrepet «frie inntekter» er egentlig galt. I praksis har vi ikke noe handlingsrom igjen, sier finansbyråd Henning Warloe (H).

Som et eksempel peker han på den statlige underfinansieringen av barnehageutbyggingen. For Bergens del beløp den seg til 170 millioner kroner i 2008, ifølge Warloe.

– Det er penger som vi må ta fra andre tjenesteområder, som for eksempel skolen, sier han.

I tillegg til reduksjonen i frie inntekter, kommer regjeringens omlegging av kommunenes inntektssystem som for Bergens del blant annet medførte tap av selskapsskatt og redusert skatteandel.

Ifølge regjeringens beregninger kostet det Bergen cirka 90 millioner kroner. Henning Warloe hevder at også det regnestykket er feil.

– Vi taper 190 millioner kroner årlig på omleggingen når alle endringene er faset inn i 2011, sier han.

– Åh. Hallo

Totalt mener Warloe at regjeringen har svekket den bergenske kommuneøkonomien med rundt en halv milliard kroner årlig.

– Og det er resultatet av en villet politikk. Det bør bergenserne være klar over, sier Warloe.

– Alle omleggingene av kommuneøkonomien som denne regjeringen har stått for, har medført tap for Bergen. Dette er resultatet av at Senterpartiet sitter i regjering. De liker ikke byene.

– Åh. Hallo. Akkurat, det er såpass. Det var veldige salver, sier Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Hun er tydelig overrasket over angrepet fra Warloe. Hun skjønner heller ikke hva det bergenske regnestykket bygger på.

– Bergen har hatt reell vekst i sine frie inntekter. Det er hevet over enhver tvil, sier Kleppa.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

– Har fått sitt

Etter at kommunal— og regionaldepartementets folk har regnet på det, er hun klar med sin fasit. Den skiller seg sterkt fra Warloes virkelighetsforståelse.

– Våre tall sier at Bergen har fått 400 nye millioner kroner i frie inntekter, også når det er justert for kostnader. Dette er reell vekst, sier Kleppa.

Hun mener Bergen selv leverer dokumentasjon på det, gjennom å rapportere at kommunen har fått på plass 1500 nye årsverk på tre år.

Kleppa ramser opp økte overføringer til kommunene innenfor flere sektorer, viser til regjeringens krisepakker og til økning i fire inntekter gjennom både statsbudsjettet og revidert statsbudsjett for 2009.

– 2008 var et vanskelig år for kommunen. Det er rett, men det kan virke som Warloe ikke har tatt med 2009, sier kommunalministeren.

– De sammenliknbare tallene er at kommunesektoren under denne regjeringen har fått 32 milliarder mer, hvorav 15 milliarder er frie inntekter. Bondevik II-regjeringen kom med 20 milliarder, hvorav åtte i frie inntekter.

Struper regjeringen Bergen? Bruk kommentarfeltet.