• Politibetjenten som mottok utuktsanmeldelsen ustedte en dom over meg som pervers seksualforbryter, noe som har påført meg og min familie store lidelser. Det finnes knapt noen verre ting å bli knyttet opp mot, sa Geir Sælevik da han forklarte seg for Sunnhordland forhørsrett i går.

Bakgrunnen er at politibetjenten i sin egenrapport skrev at han hadde fått «et godt og troverdig inntrykk av fornærmede, og mener hun snakker sant.»

Lastebilsjåføren mener anklagene han fikk mot seg fra familien, og politiets vegring mot å undersøke sannhetsgehalten i påstandene, følger et mønster som kan spores flere tiår tilbake i tid. Det har han brukt privatetterforsker Harald Olsen for å bevise.

— I en femtenårsperiode hadde (navngir nært familiemedlem, journ.anm,) et intimt forhold til lensmannen i hjemkommunen min, forklarte Sælevik i forhørsretten. Han mener det har gjort ansatte ved lensmannskontoret helt uegnet til å etterforske forhold som berører hans familie.

Vedkommende lensmann nekter overfor BT å noensinne ha hatt et slikt intimt forhold til Sæleviks nære slektning, eller å ha innrømmet forholdet overfor Harald Olsen.

— Noe slikt har jeg aldri sagt. Det må være et inntrykk som Olsen har fått, og det får stå fullt og helt for hans egen regning, kommenterer lensmannen.

Det lyktes ikke BT å få kontakt med Sæleviks nære slektning i går, tross flere forsøk.

Rettssaken fortsetter i dag med vitneforklaringen fra politimennene som hentet Sælevik til det første avhøret. De skal belyse for retten om Sælevik da i realiteten ble pågrepet og gitt status som siktet.