Grung viser til mandagens fokus i BT på politihusplanene som strandet, og sier:

— Det har vært klart siden 2009 at et nytt politihus i Bergen ville bli definert som et såkalt formålsbygg, og dermed måtte bli bygget av Statsbygg, finansiert over statsbudsjettet. Likevel har ikke Hordaland politidistrikt foretatt seg noe for å sette i gang den prosessen, sier hun.

- Beklagelig

— Jeg finner det underlig så lenge jeg har hatt mange møter med politiet og forklart dem at både Statsbygg og andre mer enn gjerne vil hjelpe for å få fortgang i planene. Det er jo ingen tvil om at Bergen trenger et nytt politihus. Dagens bygninger er uhyre trange, varetektssituasjonen er prekær, og arrestene under enhver kritikk, sier Ruth Grung.

— Jeg jobbet i flere år med å få til et nytt politihus i Bergen. Og fikk vite fra Statsbygg at de mer enn gjerne ville hjelpe politiet med å lage romprogram, funksjonsanalyser og kostnadsoverslag. Hordaland politidistrikt ville imidlertid ikke ha hjelp. Lar Bergen kommune trekanttomten på Nygårdstangen gå til andre, har politiet seg selv å takke. Det er uansett beklagelig, for synergieffekten med blant annet brannstasjon og legevakt i nærheten hadde vært viktig, sier Grung.

Politiet tok time-out

Administrasjonssjef Arne Vidar Hansen i Hordaland politidistrikt bekrefter overfor BT at politiet har skrikende behov for mer plass.

— Vi trodde vi var i mål med nytt hus, men så kom beslutningen i 2009 om at det nye politihuset skulle være et såkalt formålsbygg. Det ga et helt annet tidsperspektiv og uforutsigbare rammevilkår. Derfor tok vi rett og slett en time-out. Vi satte det hele på vent, og har ennå ikke kontaktet Statsbygg om et nytt politihus i Bergen, sier Hansen.

Han bekrefter at Hordaland politidistrikt nå vil ta en ny runde med utleieren av dagens politihus i Bergen, Entra Eiendom AS, og se om noe kan løses ved ombygginger.— Det vil vi gjøre før vi tar en endelig avgjørelse. Ert nytt politihus virker veldig langt frem, sier han.

Avdelingsdirektør Linda Sunde Eriksen i Statsbygg bekrefter overfor BT at Hordaland politidistrikt ikke har kontaktet dem om nybygg.

Hva mener du om politihus-saken? Si din mening under!

REFSER: -Politiet i Bergen burde ha handlet for lenge siden og bedt Statsbygg om hjelp til nytt politihus, sier Ruth Grung.