— Jeg tror norsk politi har vegret seg for å gripe inn overfor en kultur og et folk som man har lite kunnskap om. Mange politidistrikter har lenge håndtert dette på enklest mulig måte, ved å nærmest jage reisefølger ut av sitt distrikt - uten å se på om barna i følget kan bli utnyttet av de voksne de reiser sammen med, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland politidistrikt.

- Må beskytte barna

Det synes Bernie Gravett, politioverbetjent i britiske Metropolitan Police, er en naiv strategi.

  • Det er selvfølgelig en balansegang mellom hva som er romfolkets kultur, og hva som er organisert kriminalitet. Men vi må se på det slik: Et barn under 16 år kan ikke samtykke til å bli utnyttet til kriminalitet. Vi må se det for det det er, og forsøke å hjelpe dem. Hvis du bare sender dem videre til neste politidistrikt, kan du ikke beskytte barna, sier Gravett.

Han sitter i ledelsen av Operation Golf, en aksjon som gjennom flere år har avslørt nettverk som utnytter både barn og hele familier til tigging og tyverier.

— Vi har forklaringer fra ofre som forteller at kriminelle nettverk kontakter fattige rom-familier, og tilbyr dem å ta med et av barna utenlands slik at de kan tjene penger til familien. Etter en tid får familien gjerne beskjed om at barnet ikke tjener nok penger, og at de må sende enda et barn. Slik kan til slutt hele familien bli flyttet til utlandet, for så å få plassert andre familiers barn hos seg, forklarer Gravett.

- Jenter selges

Unge jenter blir ifølge Gravett ofte solgt for å bli gift, for summer opp mot 25.000 euro.

— Problemet for disse jentene, er at de deretter må begå kriminalitet for å betale denne summen tilbake til sin nye svigerfamilie.

Gjennom en felles etterforskningsgruppe har rumensk og britisk politi siden 2008 siktet 26 personer i Romania for å ha fraktet 181 barn til Storbritannia. Over 130 mennesker er pågrepet for ulike lovbrudd i Storbritannia.

Britiske myndigheter forsøkte i begynnelsen av sin operasjon å plassere flere barn i offentlig omsorg.

— Vi så raskt at de bare stakk av. Så nå forsøker vi heller å håndtere det innen familien, hvis det ikke er fare for at barna kommer fysisk til skade. Vi snakker med foreldrene, og forsøker å få barna inn i skolen. Hvis familien nekter å samarbeide, har de trusselen om straffeforfølging hengende over seg, sier Gravett.